WIJDEMEERSE WEBKRANT
Fortis vs. Ottenhome
Oud-Loosdrecht, za 16 augustus 2008

Gisteren diende het kort geding van Ottenhome tegen Fortis over de sluiting per 14 oktober. Jaap van Waveren (DBL) was er bij en schreef onderstaand verslag.

Dossier Ottenhome

ingezonden bericht

Fortis heeft zelfs nog geen aannemer

Op vrijdag 15 augustus diende in het Paleis van Justitie te Amsterdam het kort geding dat Ottenhome tegen Fortis had aangespannen.

Directeur Annemiek van de Water met haar advocaat trof aan de overzijde drie advocaten van Fortis en een zestal adviseurs vlak daar achter. In aanvang ging de discussie over de huurbescherming waarop ook een bedrijf als Ottenhome zich mocht beroepen volgens de advocaat. Een juridische ingewikkelde discussie ontspon zich met 5 jaar termijnen waaruit rechten kunnen worden ontleend en aangehaalde precedenten.  De advocaat van Ottenhome had aan het einde een goed gevoel over deze moeilijke materie.

Veel boeiender was de discussie m.b.t. overeenkomsten tussen de gemeente en Fortis. Met name richtte zich de discussie zich op het openhouden van Ottenhome totdat er een onherroepelijke bouwvergunning was en het slechts een seizoen gesloten houden.

Fortis zet hoog in

Fortis zette onmiddellijk hoog in. Mevrouw van de Water kon geen enkel recht ontlenen aan de afspraken met het college of de gemeenteraad. Het verlenen van de bouwvergunning was een bevoegdheid van het college en daar had de gemeenteraad niets mee te maken. De advocaat van Ottenhome gaf een voorzet door mee te delen dat een bekende en met naam genoemde advocaat bezwaren zal indienen tot aan de Raad van State namens omwonenden en de aanvraag voor een voorlopige voorziening tot zijn mogelijkheden achtte.

Bouwschema

Wat echter nog meer opviel was het bouwschema en de verleende bouwvergunning. Het college had een bouwvergunning verleend mede op basis van de noodzakelijke rapporten. Echter, de advocaat van Ottenhome toonde aan dat deze rapporten gedateerd waren (2003 en 2004) en dat er inmiddels andere wetgeving was. Zijn argument wordt sterker als men zich realiseert dat, hoewel er een bouwaanvraag lag van december 2005, toch bouwtekeningen werden ingediend in juni 2008. Men moest, aldus de advocaat, het huiswerk grotendeels overdoen.

Kapvergunning

Tevens bleek uit de stukken dat de gemeente pas een kapvergunning voor de bomen mag verlenen als er een onherroepelijke bouwvergunning is.  Ook de rechter ging er eens goed voor zitten toen de advocaat van Fortis meedeelde dat er nog geen aannemer was gevonden die het plan ging bouwen. In de stukken had Fortis onder geheimhouding een bouwschema ingediend, het bouwschema waaraan wethouder van Henten afgelopen dinsdag refereerde.  Uit dit bouwschema, dat nu openbaar is, blijkt dat het haast onmogelijk is om aan de afspraak van een seizoen tegemoet te komen.

Creatieve oplossingen

Bij herhaling vroeg de rechter aan Fortis wat hun plannen waren wanneer er een voorlopige voorziening werd aangevraagd en toegewezen, als de benodigde rapporten alsnog dienden te worden opgesteld, of als de kapvergunning nog niet verleend wordt. Fortis antwoordde dat dit lastig was maar dat er zeker creatieve oplossingen voor zouden worden gevonden. Voor de rechter was het echter nog niet duidelijk, hij kwam er nog twee maal op terug en vroeg vervolgens wat er dan met Ottenhome gebeurt als de bouw werd opgehouden. Voor Fortis was dit wel duidelijk.  De huur is opgezegd en indien mevrouw van de Water op 15 oktober het terrein niet volledig ontruimd heeft, diende men nu alvast een verzoek in tot het opleggen van een dwangsom van € 50.000 per dag.

Hekken en anti-kraak

Hard was de opmerking van Fortis met betrekking tot het ontslag van de werknemers van Ottenhome. Volgens hen is dit nu eenmaal het ondernemersrisico. Het bouwschema geeft aan dat per 14 oktober de hekken rondom het terrein worden geplaatst en vervolgens anti-kraakvoorzieningen aangelegd. Niet duidelijk werd waarom deze voorzieningen dienen te worden aangelegd als men toch onmiddellijk wil starten. Advocaat Snoor van Fortis deelde mee dat er nog geen contacten bestonden met geïnteresseerden voor de koop van het nieuw Ottenhome. Mocht deze opmerking niet op waarheid berusten dat kan Fortis nog wel enige juridische tegenactie verwachten. Op de vraag of Fortis nu ook daadwerkelijk gaat bouwen zonder dat 70% van de woningen zijn verkocht of dat zij nog niet beschikken over een onherroepelijke bouwvergunning, antwoordde de heer Snoor dat Fortis dit voor eigen rekening en risico gaat doen. Volgens de advocaat van Ottenhome zullen de aandeelhouders van Fortis hier wellicht niet blij mee zijn. Voor het eerst was er een begin van een glimlach op het gezicht van de rechter waar te nemen.

Uitspraak op 28 augustus.

Jaap van Waveren
Oud Losdrecht

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
22 gr.
windkr. 2