WIJDEMEERSE WEBKRANT
De Schone Schijn
Kortenhoef, za 3 maart 2007

Putter nodigde Robby Israel uit om zijn eerdere commentaar op de lokale politiek nader te onderbouwen. Hij doet dat dus ook.

ingezonden brief

Geachte redactie,

Putter heeft gelijk: de gemeenteraad is geen afspiegeling van de maatschappij maar een groep specifiek "door een handjevol personen, namelijk door de actieve leden van de politieke partijen" geselecteerde mensen. Dit geldt evenzeer voor de landelijke politieke organen en hoe dat mis kan gaan heeft onlangs de voorzitter van de Tweede Kamer laten blijken.

Over Putters verzoek mijn opmerkingen te onderbouwen kan ik kort zijn. Meningen en oordelen, gevormd door gesprekken en observaties in de loop der jaren, behoeven geen onderbouwing. En voor alle duidelijkheid: ik schreef niet over "belangenverstrengeling" maar over "de schijn van belangenverstrengelingen". Die schijn kan terecht zijn of niet. Net zoals bijvoorbeeld een notaris de schijn van onkreukbaarheid heeft. Ook die schijn kan terecht zijn of niet.

Mag ik van deze gelegenheid gebruik maken om onze zieke wethouder Wim Neef een spoedig herstel te wensen?

Met vriendelijke groet,

Robby Israel
Kortenhoef

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zware regen
7 gr.
windkr. 4