WIJDEMEERSE WEBKRANT
Website Wdm op de Schop
Wijdemeren, di 2 januari 2007

De gemeente gaat de website moderniseren en beter onderhoudbaar maken. Bovendien komt er een systeem voor de raadsstukken.

Nieuwe Website

Het college stelt voor om te investeren in de bouw van een nieuwe gemeentelijke website. Aanleiding hiertoe is de verwachting dat in 2010 65% van alle gemeentelijke informatie de burger via internet zal bereiken. Voor de nieuwe website zal een Content Management Systeem worden aangeschaft waarmee alle informatie direct door de diverse afdelingen gepubliceerd kan worden. Bovendien helpt een CMS met het beheer van een grote hoeveelheid gegevens.

Intranet

Ook wordt op het gemeentehuis een intranet geïmplementeerd. Daarmee hoopt men te bereiken dat alle onderliggende informatie veel toegankelijker wordt voor de medewerkers. (Geen gezoek meer in de stapels papier op het bureau van de collega als die met vakantie is.) Eémalig een document opslaan en iedereen kan er altijd en tegelijkertijd bij.

Raads Informatie Systeem

Tenslotte wil het college toe naar een Raads Informatie Systeem, een RIS, waarmee eindelijk een eind komt aan het per post of bode verzenden van lijvige stapels raadsstukken aan de raadsleden, fractieassistenten en andere betrokkenen, zoals de abonnementhouders en de pers. (En het wanhopige gezicht van de postbode voor de voordeur, als hij die enorme enveloppe door de brievenbus moet trachten te persen. red.)

De totale investering in hard- en software bedraagt bijna € 60.000. Jaarlijks komen daar nog € 13.000 bij voor hosting-, support- en licentiekosten. Op 11 januari bespreekt de commissie Bestuur en Middelen het voorstel.


Update 3-1-2007, 12.00 uur:

Naschrift van de redactie.

In 1995 stelden Rik Jungmann (toen fractievoorzitter van D66 in 's-Graveland) en Douwe van Essen (toen raadslid voor het CDA in 's-Graveland) gezamenlijk voor om een raadsinformatiesysteem op te zetten. Het doel was om stukken te kunnen terugvinden in een electronisch archief en om de stapels papier en portokosten terug te dringen. Handig voor de raadsleden en handig voor de burger. De raad en portefeuillehouder informatievoorziening, burgermeester Wim Kozijn, reageerden met verbazing, ongeloof en afwijzing.

Als waren er twee marsmannetjes in hun midden geland. Ook later werd er nog wel eens over gesproken. Ook circuleerde het idee om ieder raadslid van gemeentewege van een fax te voorzien (het was toen 1997..!) om in geval van snelle besluitvorming op die manier informatie uit te wisselen.

Dat lijkt wel een eeuw geleden. (En dat is het eigenlijk ook...) Ach ja, die goede oude tijd.

De redactie van de WWK ziet met groot genoegen dat het nu toch, ruim tien jaar later, gaat gebeuren.

WWK
Rik Jungmann, Douwe van Essen

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief