WIJDEMEERSE WEBKRANT
Persbericht Loenen
Loenen, ma 20 augustus 2007

Op de website van de gemeente Loenen staat de tekst van het college over de weigering om mee te werken aan het verdiepingenplan.

Vorige week meldden wij al dat Loenen niet wil meewerken aan de Noord-Hollandse plannen voor de Loosdrechtse Plassen. Het is altijd aardig om bij de bron even te kijken wat die er precies over te melden heeft. Op de website van Loenen staat onderstaande tekst.

Dossier Verdiepingenplan

persbericht

Geen pijpleiding en overslag op Loenens grondgebied
College eist stopzetting lopende procedure

Loenen vindt het volstrekt onbegrijpelijk dat het provinciebestuur van Noord-Holland naliet Loenen vooraf in deze voor Loenen ingrijpende plannen te kennen. Ook het slechts publiceren van de plannen in Wijdemeren vindt Loenen onzorgvuldig en het plaatsen van de publicatie tijdens de zomervakantie ongepast.

Omdat er in de startnotitie geen andere alternatieven dan die waarin het Loenense grondgebied wordt betrokken vindt zij dat stuk onvolledig. Loenen wil daarom dat Noord-Holland de procedure stopt en eerst met haar in overleg treedt. Het Loenense uitgangspunt daarbij zal zijn het afwikkelen van dit project binnen de Noord-Hollandse provinciegrenzen.

Het college van burgemeester en wethouders van Loenen heeft bij het provinciaal bestuur van Noord-Holland aangedrongen op het stoppen van de procedure voor de verbetering van de kwaliteit van de Loosdrechtse plassen. Zij vindt zich gepasseerd in deze voor de inwoners toch ingrijpende plannen. Ook het uitsluitend publiceren van de startnotitie in Wijdemeren en dan nog wel tijdens de zomervakantie stuit de gemeente tegen de borst. De startnotitie beperkt zich tot de variant waarin het afvoeren en overslaan van het vrijkomende zand plaatsvindt over het gebied gelegen tussen de kernen Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis.

Noord-Holland sluit daarmee op voorhand andere wijzen van vervoer en overslag uit en zo wordt de ruimtelijke impact van het project voornamelijk op het grondgebied van de buurman afgewenteld. Ook al rept de provincie over 'tijdelijk', Loenen gaat er van uit dat er dan toch wel tien jaar lang een kolos van een leiding over de Vecht en de Rijksstraatweg en een groot zanddepot bij het Amsterdam-Rijnkanaal aanwezig zal zijn. Loenen vindt dat Noord-Holland dit probleem ook binnen de eigen provincie kan oplossen door gebruik te maken van het Hilversums kanaal.

bron
gem. Loenen
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
buiiïg
22 gr.
windkr. 2