WIJDEMEERSE WEBKRANT
Dikke voldoende voor SoZa
Wijdemeren, wo 11 april 2007

De afdeling Sociale Zaken van Wijdemeren krijgt met 7,2 een dikke voldoende van de cliënten. Iets hoger dan vorig jaar.

persbericht

Afdeling Sociale Zaken krijgt van cliënten een 7,2 voor dienstverlening

Cliënten van afdeling Sociale Zaken zijn tevreden over de dienstverlening van deze afdeling en waarderen deze met een 7,2.

Dit blijkt uit het schriftelijke klanttevredenheidsonderzoek dat in het najaar van 2006 in opdracht van de gemeente is gehouden. Cliënten van Sociale Zaken blijken erg tevreden over de stiptheid van uitbetaling, de bejegening en de wachttijden aan de balie.

De enquête is ontwikkeld door onderzoek- en adviesbureau SGBO in samenwerking met Stimulanz. In 2005 heeft gemeente Wijdemeren dezelfde enquête, bij wijze van 0-meting, gehouden. Toen gaven de cliënten een gemiddeld rapportcijfer van 6,8. Met de 7,2 zit de afdeling Sociale Zaken van gemeente Wijdemeren net boven het landelijk gemiddelde van een 7,0.

Respons

Alle 138 mensen in Wijdemeren die een maandelijkse uitkering van de gemeente ontvangen hebben een enquêteformulier en een retourenveloppe ontvangen. Daarvan zijn slechts 46 formulieren ingevuld en teruggestuurd. Deze lage respons is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de enquête ook vorig jaar gehouden is. Om die reden zal de gemeente langer wachten met de volgende enquête.

Verbeterpunten

Uit het onderzoek zijn twee duidelijke verbeterpunten naar voren gekomen. Ten eerste geven cliënten aan vaak bij iedere instantie het zelfde verhaal te moeten vertellen. Het invoeren van een "digitaal klantdossier" kan hiervoor een oplossing zijn. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale VerzekeringsBank (SVB) en gemeenten hebben dan gezamenlijk toegang tot een databank. De Tweede Kamer bespreekt hiervoor binnenkort het wetvoorstel "Eenmalige Gegevensuitvraag Werk en Inkomen". Daarnaast blijkt uit de enquête dat de informatievoorziening over regelingen, rechten en plichten verbeterd kan worden. Dit is al één van de actiepunten in het jaarplan 2007 van Sociale Zaken. Zo komt er een speciale zorgconsulent voor het geven van gerichte informatie. Ook gaat de gemeente het foldermateriaal uitbreiden zodat mensen thuis alles nog eens rustig kunnen nalezen.

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
18 gr.
windkr. 2