Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Raad: Pokeren met Moties

Wijdemeren, 13 juli 2006

Vanavond werd de raadsvergadering gehouden. Afgeschoten, ingetrokken en heringediende moties en verdeeld stemmende fracties. Een een interpellatie.

De laatste raad voor het zomerreces leek een eitje te worden. Weinig punten op de agenda leken de voorbode te zijn van een rustig uitkabbelend politiek seizoen. Niets bleek vanavond minder waar.

Aanwijzing voor Wijdemeren?

Burgemeester Don Bijl opende met de mededeling dat GS van Noord-Holland aan Provinciale Staten gaan voorstellen om Wijdemeren te dwingen om de Loosdrechtse Plassen te gaan verdiepen met een z.g. aanwijzing. De startnotitie van Wijdemeren wordt daarmee naar de prullenbak verwezen. Wel krijgt Wijdemeren misschien nog de kans om er nog eens over te overleggen, maar ook dat is niet zeker.

Wethouder Lia Moote deelde mee dat het college een tweede noodlokaal bij de Fuik wil gaan plaatsen om het ruimtegebrek van de school voor een periode van drie jaar op te lossen. Daarover worden gesprekken met de omwonenden gestart op 19 juli in de Dobber.

Cannenburgerweg


De bewoners van de Cannenburgerweg gingen staan
om hun woordvoerder te ondersteunen.

Bij de inspraak van de burgers was het de beurt aan de Cannenburgerweg in Ankeveen. Er stonden daar paaltjes in de berm om parkeren tegen te gaan. De paaltjes zijn zonder overleg met de aanwonenden afgelopen maandag verwijderd. Het gevolg is dat auto's met grote snelheid over de bermen rijden.


De inspreekster namens de Cannenburgerweg overhandigt brieven
aan burgemeester Don Bijl (die, volgens haar "achtergehouden zijn".)

De voetgangers en fietsers, die zich vroeger achter de paaltjes bevonden, lopen u het gevaar overhoop te worden gereden, aldus de inspreekster. Er zijn inmiddels al twee incidenten geweest. De bewoners willen de paaltjes terug. Hilbrand Korver (GL) stelde voor om de paaltjes direct terug te plaatsen en dan verder te kijken. Dat voorstel werd niet overgenomen.

Motie Stopwatch

Het CDA kondigde tijdens de commissievergadering al aan vanavond met een motie te komen om het college te dwingen mee te doen met de actie Stopwatch van MKB Nederland. MKB biedt gemeenten aan om de verlening van vergunningen aan bedrijven onder de loupe te nemen en knelpunten op te sporen. De OKL en het OCW ondersteunen dit initiatief. Het college verklaarde indertijd al niets voor het intiatief te voelen, omdat het extra werk oplevert en omdat de gemeente zelf al bezig is met dit soort onderzoek. Dat standpunt hield het college van B&W vanavond vol. Burgemeester Don Bijl verklaarde de motie niet te zullen uitvoeren.

Joep Frijdal (VVD) en Kees Bosdijk (PvdA) verklaarden geen enkele behoefte te hebben aan het MKB onderzoek.

Update 17-7-2006, 12.00: Hilbrand Korver (GL) verklaarde dat hij het onderzoek graag zou steunen omdat de gemeente in de vorige periode veel geld uitgaf aan externe onderzoeken. Toch besloot hij geen steun aan de motie te geven omdat het college deze weigerde uit te voeren. Hij noemde dit een gemiste kans.


De fractie van DBW. Links René Voigt, rechts Ria Hennis.
Voigt: "Mevrouw van Henten (CDA) u moet het college niet 'verzoeken',
u moet het college 'opdragen' ".

René Voigt (DBW) voerde de spanning verder op. In de motie van het CDA stond "vraagt aan het college". Hij stelde voor om daarvan te maken "draagt het college op". Gert Zagt (DBL) steunde hem daarin.

Een schorsing was het gevolg. Zou het CDA de formulering van Voigt overnemen en de confrontatie met het college aan gaan of niet?

Na de schorsing bleek dat er weinig van de CDA motie overbleef. Men nam de tekst van Voigt niet over en wist vooraf dat het college die toch niet zou uitvoeren. Het voorstel van Voigt ("draagt het college op") kwam in stemming. Twee VVD-ers stemden voor. Michiel van Balen en Leonique Kräzschmar. Verworpen met 12 tegen 7.

Het CDA diende de motie tegen beter weten toch in. Ook die motie ("verzoekt het college") haalde het niet. 12 tegen en 7 voor. En als hij al aangenomen was, dan had het college de motie naast zich neergelegd, aldus burgemeester Don Bijl. Zo zakte de motie van het CDA als een plumpudding in elkaar tot er niets van over bleef.

Motie asielzoekers

Er deed zich nog zo'n bizarre situatie voor met de motie van Kees Bosdijk (PvdA). Hij had een motie op de agenda laten zetten waarin gepleit wordt voor een humaner asielbeleid. Omdat de VNG namens alle gemeenten al een dergelijke motie had aangenomen wilde hij hem intrekken. "Dat gaat zo maar niet. " :dacht René Voigt (DBW). "Dan dien ik hem weer in". Het rare fenomeen deed zich toen voor dat vrijwel iedereen verklaarde het eens te zijn met de strekking van de motie, maar toch tegen stemde.

Interpellatie

Jaap van Waveren (DBL) had aan het begin van de avond om een interpellatie gevraagd over de situatie bij de Vier Linden. Daar is een bouwvergunning afgegeven voor twee villa's. Van Waveren had al drie keer eerder gevraagd naar de gang van zaken rond de bouwvergunning. Hij gaf aan dat hij de afgelopen tijd steeds andere antwoorden van het college kreeg over de situatie en wilde nu een eenduidg antwoord hebben.


Don Bijl en Vigga Labordus (Hfd. Ruimtelijke Ordening)
overleggen over de vergunningprocedure.
(Zoekplaatje: Wie heeft de ambtsketen om?)

Burgemeester Don Bijl antwoordde namens het college, omdat wethouder Wim Neef ziek was. Zijn conclusie was dat er sprake was van een misverstand en miscommunicatie tussen DBL en het college.

Na een korte schorsing verklaarde Van Waveren dat hij zou overleggen met de veranwtoordelijke ambtenaren en de wethouder om de gevraagde antwoorden later op tafel te krijgen en verder in de commissie te bespreken.


De wekelijkse nieuwsbrief Zonnig Matige wind 26º Naar volgende bericht