Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Beestenboel in Raad

Wijdemeren, 22 september 2005

De muziekverenigingen, de konijnen en de duiven van Kortenhoef krijgen een nieuw onderkomen. Wethouder Bert Nagel wist daar wat couleur locale aan toe te voegen.

De verenigingen was bijna tien jaar geleden nieuwe huisvesting toegezegd, die betaald zou worden uit de opbrengst van de verkoop van het terrein van jeugdsoos Pluto aan het Noordereinde. Daarover nam de raad van 's-Graveland indertijd besluiten. Het zogenaamde gebouwenplan.

Omdat het contract met ING Vastgoed niet goed dichtgetimmerd was kwam het geld niet en daarmee de nieuwe huisvesting ook niet. Vanavond voteerde overgrote meerderheid van de raad € 654.500 om de huisvesting, die op instorten staat, te vervangen.

Esther anticipeert op VVD


Esther Luijer (CDA)

De glansrol in het debat was voor Esther Luijer (CDA), die beargumenteerde waarom dit een goede beslissing was, maar tegelijkertijd anticipeerde op het standpunt dat tegenstander VVD in zou kunnen nemen. Die partij had in twee commissievergaderingen twee verschillende standpunten ingenomen, hetgeen haar de kans gaf om bij voorbaat op het standpunt van de VVD af te dingen. Esther Luijer had een foto uit 1983 opgediept, waarop te zien is dat burgemeester P. van der Walle van 's-Graveland 't Akkoord, de huidige behuizing van de muziekverenigingen, feestelijk opende.

5 september 1983 in de Gooi- en Eemlander: Burgemeester P.J.M. van de Walle opent 't Akkoord, het nieuwe verenigingsgebouw van de muziekverenigingen BMOL uit 's-Graveland en Amicitia uit Kortenhoef. Met de opening van het gebouwtje, achter de gemeentewerf in Kortenhoef, is een einde gekomen aan de erbarmelijke omstandigheden waaronder de twee korpsen moesten repeteren. (Foto: Stevens)
Die woorden gelden in 2005 weer...

DBL: Ruzie tussen duiven en konijnen

Miep van Hattum (DBL) verklaarde dat het gebouwenplan de gemeenschap al zeer veel geld heeft gekost, zonder overigens op enige wijze aan te duiden waaruit die kosten bestaan. Aan de formele besluitvorming indertijd in 's-Graveland ging zij in haar betoog geheel voorbij. Zij had voorts uit betrouwbare bron vernomen dat de Konijnenfokvereniging en de Duivensportvereniging net met elkaar overweg kunnen en vroeg daarom maatregelen om e.e.a. in goede banen te leiden. Ondanks haar nogal negatieve betoog over het voorstel sloot zij verrassend toch af met de mededeling dat haar partij voor het voorstel zou stemmen.

VVD Monoloog irriteert PvdA


Tjitske van Emden (VVD)

De VVD bij monde van Tjitske van Emden (VVD) hield een monoloog van tien minuten om te betogen dat die fractie tegen het voorstel zou gaan stemmen, waarbij niet to the point werd gekomen. Dat irriteerde Kees Bosdijk (PvdA) op zeker moment zozeer dat hij haar in de rede viel met de vraag of de commissievergadering hier werd overgedaan. Burgemeester Don Bijl zat met de hamer in de hand, maar aarzelde om in te grijpen. De essentie van het standpunt van de VVD bleek te zijn dat het geld voor deze verenigingen precedentwerking heeft en dat het geld voor deze verenigingen ten koste gaat van het geld voor alle Wijdemeerse verenigingen samen.

Konijnen en Kippen

Wethouder Bert Nagel was heel snel klaar met de ruzie tussen de konijnen en de duiven. Als ervaringsdeskundige verklaarde hij dat de manier bij uitstek om kippen op stok te krijgen is door een konijn in het hok los te laten. Daar schrikken de kippen zo van dat zij direct op stok gaan. Op de kritiek van de VVD wenste hij eigenlijk niet serieus in te gaan, hetgeen symptomatisch was voor de sfeer rond de bijdrage van de VVD. Uit de uitlatingen van het college was op te maken dat ING binnenkort het geld voor het Plutoterrein zal overmaken, waarna de reserve, waaruit het geld voor de gebouwen komt, weer wordt aangevuld.

De eindbalans was dat alle partijen van harte voor stemden, behalve de VVD.


De wekelijkse nieuwsbrief Zonnig Windstil 20º Naar volgende bericht