Rik Jungmann

Rik Jungmann

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Commissie B&M: Kosten Dode Eind

Wijdemeren, 7 oktober 2004. Zoals aangekondigd vroeg fractievoorzitter Els van Hall (VVD) vanavond tijdens de commissie Bestuur & Middelen om behandeling van het kostenoverzicht inzake de afhandeling van de kwestie Dode Eind.


Els van Hall (VVD)

Els van Hall opende de discussie met de vraag waarom dit kostenoverzicht niet aan alle raadsleden gestuurd was, zoals normaal wel gebeurt. Zij hamerde erop dat de behandeling van de kosten, gezien de hoogte van het bedrag, transparant en openbaar moet gebeuren. Ook berekende zij dat de kosten nog veel hoger zijn, omdat de tijd van het ambtelijk apparaat en het college niet is meegerekend. "Als het college professioneler had opgetreden, dan had het niet zover hoeven te komen." Afsluitend vroeg zij om het stuk op de agenda van de raadsvergadering te zetten.

Zij kreeg geen steun van de overige fracties in haar standpunt. Lia Moote (PvdA) zei versteld te staan over de opmerkingen van de VVD. "Het college heeft de kwestie prima afgehandeld. Wat wilt u? Dat er op de kosten bezuinigd wordt? Uw opmerking over professioneler optreden van het college zijn te gek voor woorden."

Nelleke Schenkkan (GL) had duidelijk geen behoefte aan een herhaling van zetten. Zij vond dat alles al over de kwestie gezegd is.

Betske van Henten (CDA) schaarde zich achter Lia Moote. Ook zij had lof voor de manier waarop het college de zaak heeft aangepakt.

Gert Zagt (DBL) rekende voor dat de kosten veel hoger zijn dan in het overzicht. "Deze affaire heeft nu 4 ton gekost plus de kosten van de eigen ambtelijke dienst, 200 uur a € 85,--, ofwel ongeveer € 340.000." Wel vond hij dat het college de zaak goed heeft afgehandeld.

René Voigt (DBW) Stelde dat de kosten veel hoger zijn geworden door de gekozen werkwijze. Welk alternatief hij zag voor die werkwijze liet hij in het midden.

Burgemeester Don Bijl beantwoordde de vragen namens het college. "Het is jammer dat de zaken zo zijn gelopen, maar dit was de beste weg, omdat bij verwijdering van alle arken de kosten voor de gemeente veel hoger zouden zijn geweest, als u dat tenminste bedoelt meneer Voigt." De tijd van het college wordt nooit meegerekend bij kosten en de kosten van het ambtelijk apparaat in 2004 zijn beperkt, verklaarde hij.

In de tweede termijn werden de eerder ingenomen standpunten min of meer herhaald. Het besluit of het kostenoverzicht in de raad behandeld zal worden, werd doorgeschoven naar het presidium, waarin Wim Voeten (CDA), Wim Lorjé (VVD) en André Spils (DBL) zitting hebben.

update 8-10-2004, 15.33:

Gert Zagt (fractievoorzitter van DBL) maakte ons attent op een onjuist citaat.
Wij schreven 200 uur, dat moet 2000 uur zijn.

Letterlijk schreef hij in zijn reactie:

Beste redactie,

In uw verslag word ik niet correct geciteerd.
Ik heb gezegd:
"Uit het gepresenteerde overzicht blijkt dat de kosten voor externen en investeringen in dood geld (water, parkeerplaats) alleen al 400.000 euro bedragen. Daarnaast wordt volledig voorbijgegaan aan alle uren van de eigen organisatie, en uit onderzoek van ons blijkt dat voor 2003 en 2004 daar zeker 2000 uur per jaar aan toe te schrijven is. In de begroting rekenen we met gemiddeld 85,-- euro per uur, dus 2000uur x 85,-- x 2 jaar = 340.000 euro".

"De totale kosten bedragen dus in werkelijkheid wel zo'n 750.000 euro tot op dit moment. Samenvattend kun je dus zeggen dat dit college deze zaak professioneel afgewikkeld heeft maar dat deze erfenis de gemeenschap wel een flink vermogen kost"!

Overigens zijn wij van mening dat ook naar onze inwoners toe deze financiële verantwoording in een openbare raadsvergadering gewoon netjes op de agenda komt. In deze financieel moeilijke tijden moet elke euro verantwoord worden en zeker bedragen van deze omvang.

Met vriendelijke groet,

Gert Zagt
(fractievoorzitter Dorpsbelangen Loosdrecht)


De wekelijkse nieuwsbrief Half bewolktMatige wind15ş Naar volgende bericht