... ...

Rik Jungmann

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Kadernota: bezuinigen

Wijdemeren, 13 mei 2004. Vanavond werd de kadernota besproken. Een stuk waarin het college voor de toekomst bepaalt welke taken Wijdemeren wel en welke niet uit zal voeren. Daaraan gekoppeld de beperkte financiële middelen en de noodzaak tot sterk bezuinigen.

Roofoverval Pizzeria

Tijdens de commissievergadering kwam burgemeester Don Bijl met de mededeling dat er vanavond een gewapende overval was op een pizzeria aan de Nootweg in Loosdrecht. Er vielen geen gewonden. De buit was slechts € 60.

De fracties werd een keuze voorgelegd waarbij men kon kiezen uit drie scenario's. De komende jaren de OZB minimaal (0,75%) te laten stijgen en diep snijden in de uitgaven van de gemeente enerzijds (scenario 3) en de OZB met 7,43% laten stijgen en niet snijden in de uitgaven (scenario 1). Scenario 2 lag tussen de beide opties.

 In het kort waren de keuzen:

DBL  scenario 3. (Op een vraag van wethouder Co de Kloet of DBL bereid was over te gaan tot gedwongen ontslagen bevestigde Gert Zagt dat dat wat DBL betreft bespreekbaar is.)

GL (Edwin Bult) scenario 1

CDA (Betske van Henten) tussen scenario 2 en 3.

PvdA (Lia Moote) scenario 1 met een vleugje scenario 2.

DBW (René Voigt) scenario 3 en liever nog 4. (De OZB verlagen en extra snijden. Herinneringen kwamen boven aan de leuze waarmee DB in 1998 de verkiezingen in ging en won. "De OZB 20% omlaag.")

VVD (Wim Lorjé) scenario 3 al is 4 van DBL ook aantrekkelijk.

D66 (Felix Flameling) koos ook voor scenario 3. Hij verwacht dat er nog zoveel tegenvallers zullen komen dat Wijdemeren de maximaal toegestane OZB zal moeten gaan heffen.

De koppen tellend kan als eerste conclusie gesteld worden dat er drastisch bezuinigd zal gaan worden om de OZB stijgingen te beperken. Ook de subsidies aan verenigingen komen opnieuw onder druk te staan, evenals de omvang van het ambtelijk apparaat.

Of de soep zo heet gegeten wordt als hij nu werd opgediend valt nog te bezien op het moment dat er echte maatregelen komen die maatschappelijk verzet gaan oproepen. De komende twee weken gaan raad en college achter gesloten deuren met de benen op tafel verder praten over de invulling op lange termijn.


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht .
Naar de home-page BewolktMatige wind15ş Naar volgende bericht