... ...

Rik Jungmann

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Financiële Stormbal gehesen

Wijdemeren, 13 mei 2004. Vanavond werd in de commissie Bestuur en Middelen de stormbal gehesen over de tekorten op de Wijdemeerse begroting in 2004 en daarna. Het tekort in 2004 was begroot op € 750.000, bij ongewijzigd beleid worden dat er 1.500.000. Er moet dus wat gebeuren.

Boekhoudkundige middelen om het begrotingstekort te beteugelen zijn het intrekken van een motie waarin de raad de afschrijvingstermijnen verkortte en het terugstorten van een storting die in het rioolfonds zijn gedaan. Andere middelen die het college in de voorjaarsnota voorstelde zijn een stop op alle investeringen, een personeelsstop en het beëindigen van alle externe inhuur.

Om de sfeer nog wat somberder te maken deelde wethouder Co de Kloet mee dat er een kans bestaat dat Wijdemeren in juni gekort zal worden op de uitkering uit het gemeentefonds met nog eens € 200.000. Dat bedrag komt bovenop de nu al bekende tekorten.

In het debat kwam diverse malen naar voren dat van de geplande bezuinigingen in "de heroverweging" (€ 932.000) slechts de helft werkelijk gerealiseerd is. Wethouder De Kloet gaf aan dat de materie vaak toch weerbarstiger is dan gedacht en dat sommige bezuinigingen daardoor niet gerealiseerd konden worden.

De partijen waren het allemaal eens over het feit dat drastische maatregelen genomen moeten worden. D66 noemde het "een bedroevende toestand". Wim Lorjé (VVD) sprak van "een situatie om niet vrolijk van te worden". Betske van Henten (CDA) sprak van een "alarmerende situatie". Diverse partijen (VVD, D66, DBW) wezen in het debat op het feit dat zij in het verleden al hadden aangegeven dat de doelen van de heroverweging te ambitieus of onhaalbaar waren.

Omdat het college een totale investeringsstop voorstaat, betekent dat ook het stoppen van kleine investeringen. Daarbij werd door vele partijen de herinrichting van de De Mollstraat in Loosdrecht opgevoerd, waar het college al toezeggingen naar de bewoners heeft gedaan. Het terugdraaien van die beloften ging D66, de PvdA en het CDA te ver.

Een klein maar opvallend punt waren de kosten van de haal- en brengservice per taxi naar het decentraal gelegen gemeentehuis in Hilversum. Uit de rapportage bleek dat voor die service € 5000 begroot is. In de afgelopen periode hebben er twee mensen gebruik van gemaakt. "Voor dat geld wil de burgemeester ze ook wel zelf rijden." : aldus René Voigt (DBW).

Ook de verlenging van het fietspad aan het Zuidereinde in 's-Graveland zal geofferd worden aan de bezuinigingen, evenals de kerstpakketten van de ambtelijke staf. Ook zullen de wegen minder geveegd worden. De muziektent in Nederhorst den Berg zal geen groot onderhoud krijgen en op de aankoop en het beheer van kunst wordt € 5000 bezuinigd.

De stemming ten opzichte van de bezuinigingsvoorstellen van het college was gemiddeld genomen welwillend, omdat men de noodzaak inzag. Er viel geen onvertogen woord.


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht .
Naar de home-page BewolktMatige wind15ş Naar volgende bericht