... ...

Rik Jungmann

Douwe van Essen, Rik Jungmann

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

BHV, huisstijl en treasury

Wijdemeren, 16 januari 2004. Tijdens de commissie Bestuur en Middelen kwamen gisteren drie voorstellen van het college ter sprake. Een voorstel om de bedrijfshulpverlening op te zetten, een voorstel om invoering van de huisstijl af te ronden en een voorstel over treasury management.

Treasury Management


"Prudent???"

De behandeling van het voorstel over treasury management had een wat merkwaardig verloop. Wethouder Co de Kloet merkte op dat er in het stuk een aantal termen stonden die hij nooit of bijna nooit eerder gehoord had. Zo noemde hij het woord "treasury" zelf, maar ook "prudent" en "derivaten". Enkele raadsleden wisten waar het stuk over ging en waren vol lof. Wim Lorjť (VVD) wilde het stuk ook wel "schatkist beheer" noemen. Zowel hijzelf als De Kloet waren echter van mening dat het niet erg gepast is om onder de huidige financiŽle omstandigheden van de "schatkist van Wijdemeren" te spreken, omdat er geen "schat" is. Het doel van het voorstel is om situaties als de beruchte Ceteco affaire in Zuid Holland, waar de financiŽle man van de provincie speculeerde en het schip in ging, te voorkomen.

Bedrijfshulpverlening


Herman Veldhuisen (CDA)

Over het BHV voorstel was de commissie minder te spreken. Herman Veldhuisen (CDA) trok fel van leer tegen het zijns inziens te ruim opgezette voorstel. Zowel het aantal medewerkers dat een BHV opleiding zou krijgen, als de hulpmiddelen vond hij veel te overvloedig. Hij werd hierin bijgevallen door de meeste andere partijen. Het college deed manmoedige pogingen om het voorstel geaccepteerd te krijgen. Dat mocht echter niet baten Het resultaat was dat het college het huiswerk over moet doen en met een nieuw afgeslankt voorstel moet komen.

Huisstijl


Gert Zagt (DBL)

Het voorstel om de invoering van de huisstijl af te ronden was min of meer hetzelfde lot beschoren. Gert Zagt (DBL) trof in de stukken aan dat het college geld heeft uitgegeven aan de invoering van de nieuwe huisstijl, dat daarvoor niet bedoeld was. Gemeentesecretaris Ria van Rhijn gaf een uitvoerige uitleg, die door de commissie geaccepteerd werd. Het voorstel als zodanig ontmoette echter behoorlijke weerstand in de commissie. Renť Voigt (DBW) verwoordde het zo. "Wijdemeren heeft al geen geld, dan gaan we toch geen geld uitgeven aan belettering op auto's, nieuwe uniformen en bordjes in het gemeentehuis om de weg te wijzen? Doe dat maar als de auto's vervangen worden en de uniformen op zijn." Wat er met het voorstel gaat gebeuren is nog niet duidelijk.


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht Ga naar het archief
Naar de home-page RegenRegenHarde wind Naar volgende bericht