Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto: Gem. Wijdemeren

Bron: Gem. Wijdemeren


Griffier Raad

Wijdemeren, 7 maart 2003. De gemeenteraad van Wijdemeren heeft sinds 1 maart een griffier.


Baerte de Brey, griffier
raad Wijdemeren

Griffier van de gemeenteraad is een nieuwe functie. Vroeger, voor het dualistische stelsel, waren wethouders tegelijk ook raadsleden. De gemeentesecretaris was ook secretaris voor de gemeenteraad. Met de invoering van het duale systeem is dat allemaal veranderd. Wethouders zijn geen lid meer van de raad. Zij hoeven niet meer in de gemeente te wonen en kunnen overal vandaan komen. De gemeentesecretaris maakt deel uit van het college en staat nu ook los van de raad.

Om in dat gat te voorzien stellen gemeenteraden in heel Nederland een griffier aan. Deze begeleidt de besluitvorming van de raad en zorgt voor de juridische en bestuurlijke adviezen aan de raad.

Per 1 maart is Baerte de Brey aangesteld als griffier van de raad van Wijdemeren. Ria van Rhijn, de gemeentesecretaris, nam aan het eind van de vorige raadsvergadering afscheid van de functie van plaatsvervangend griffier die zij tot 1 maart vervulde.

 Onderstaand persbericht van de gemeente geeft verdere informatie.


Baerte de Brey griffier van raad Wijdemeren

De gemeenteraad van Wijdemeren heeft sinds deze week een griffier. Na een zorgvuldig selectieproces heeft een werkgroep, samengesteld uit raadsleden, Baerte M.H. de Brey (28) voorgedragen voor deze functie. Er waren deze week gelijk drie raadscommissie-vergaderingen waarvoor hij aan de slag ging. 

Baerte de Brey woont in Amsterdam. Hij heeft rechten in Leiden gestudeerd met als afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht. In 1999-2000 was hij persoonlijk medewerker van het Tweede Kamerlid dhr. Ph. G. Brood. Verder was hij werkzaam in de advocatuur. 

In de functie van griffier van Wijdemeren zal Baerte de Brey de gemeenteraad ondersteunen bij de uitoefening van zijn taken. Om te zorgen voor een goede afstemming tussen de raad, het college en de organisatie zal hij wekelijks overleg voeren met burgemeester mr. D. Bijl en de gemeentesecretaris mw. M.J.A. van Rhijn. De griffier schat in dat hij zich het eerste half jaar met name zal bezighouden met de secretariŽle ondersteuning van de raad. Daarna zal hij de raad ook voorzien van juridisch bestuurlijk advies en ondersteunen bij het politieke besluitvormingsproces.


Reacties

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...