Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto: Wijdemeerse Webkrant

Bron: Wijdemeerse Webkrant


CDA over peuterspeelzalen

Wijdemeren, 7 maart 2003. De subsidie aan de peuterspeelzalen houdt de politiek bezig. Ook het CDA zond haar visie op de problematiek, nadat de PvdA dat gisteren deed.

Wat is wijsheid?

Alle subsidies moeten geharmoniseerd worden. De afgelopen tijd is veel gesproken over de subsidie aan de peuterspeelzalen. Er zijn grote verschillen tussen ´s Graveland enerzijds en Loosdrecht en Nederhorst den Berg anderzijds. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Voorstel is om het totale subsidiebedrag volgens gelijke normen te verdelen over de 10 peuterspeelzalen, daarbij rekening houdend met specifieke omstandigheden zoals huisvesting. Uiteraard is er sprake van een op- en afbouwregeling tot 2006.

Het CDA heeft goed geluisterd naar de reacties van de diverse peuterspeelzalen en komt tot de volgende conclusie:
Peuterspeelzaalwerk vormen een basisvoorziening. Zij bieden kinderen de gelegenheid te spelen met leeftijdsgenoten. Dit is goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurd onder deskundige leiding. Wat betreft het CDA is het acceptabel dat dit gebeurt o.l.v. één gediplomeerd leidster en een vrijwilliger. 

Het staat een bestuur natuurlijk vrij om in overleg met de ouders meer kwaliteit te bieden. De gemeente kan daar echter financieel niet aan bij dragen. Er is namelijk gelet op de financiële positie van de gemeente niet meer geld beschikbaar. De komende twee jaar moet er structureel 1,5 miljoen euro bezuinigd worden. Dat vraagt om een grote heroverweging, die voor de zomer plaats moet vinden. We leven in economisch zware tijden, een forse verhoging van de OZB kan daarom niet aan de orde zijn.

Het CDA erkent dat de gemeente een eigen verantwoordelijkheid heeft op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en cultuur. Het CDA vindt daarom dat er komend jaar een welzijnsnota moet komen.Wij dragen de verenigingen een warm hart toe. Voor de peuterspeelzalen kan samenwerking tussen de verschillende organisaties die zich met opvang en scholing van kinderen bezig houden voordelen opleveren. Initiatieven zullen wij ondersteunen.

Wat is wijsheid? 
Het CDA heeft alle argumenten afgewogen en vindt dat er in 2004 voor de peuterspeelzalen 34.468 euro subsidie beschikbaar kan zijn.

CDA Wijdemeren
Betske van Henten
Fractievoorzitter


Betske van Henten


Reacties

Het Wijdemeerse weer: Bewolkt, 10 graden
Meer weer? Klik hier. 
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...