Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto: Wijdemeerse Webkrant

Bron: PvdA Wijdemeren


PvdA over peuterspeelzalen

Wijdemeren, 1 maart 2003. De PvdA heeft zich nog eens intern beraden na de vele brieven en de commissievergadering van afgelopen dinsdag. Uiteindelijk ziet de partij geen aanleiding om haar standpunt inzake de subsidie aan de peuterspeelzalen te herzien. Aldus onderstaand persbericht van de PvdA.

Standpunt van de PvdA betreffende de subsidies aan de Peuterspeelzalen te Wijdemeren.

De PvdA heeft de vele reacties van de peuterspeelzalen op de voorgestelde subsidietoekenning, goed op zich laten inwerken en alle aangedragen argumenten zorgvuldig bestudeerd. Maar geen van de punten heeft geleid tot bijstelling van ons standpunt.

Naar onze mening zijn alle problemen op de peuterspeelzalen in 's Graveland op te lossen door de ouderbijdrage te verhogen met 42.00 € (Knuttegrut), 32.00 € ('t Overstapje) en 56.00 € (Olleke Bolleke) per peuter per jaar en dat een dergelijke bijdrage overkomelijk is.

De PvdA draagt alle peuterspeelzalen, sportverenigingen, speeltuinverenigingen enz. een warm hart toe maar ook de PvdA kan het geld maar één keer uitgeven.
Het geval is dat ook door een scherpere afweging van prioriteiten t.d.b. de burgers van Wijdemeren niet meer geld beschikbaar is voor dit doel, zodat een andere verdeling niet mogelijk is.
De PvdA houdt zich aanbevolen voor alternatieven. Echter in het meerjarenperspectief zit bij ongewijzigd beleid geen ruimte.
De enige optie is dan de verhoging van de OZB (Onroerende Zaak Belasting) en dat zullen de burgers de gemeenteraad van Wijdemeren niet in dank afnemen!Fractie PvdA Wijdemeren
Lia Moote
Fractievoorzitter


Lia Moote (PvdA)


Reacties

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...