Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Laatste commissie 's-Graveland

's-Graveland, 6 juni 2003. Gisteravond werd de laatste commissievergadering gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis in 's-Graveland. Volgende keer wordt vergaderd in Hilversum in het nieuwe tijdelijke gemeentehuis aan de Rading 1.


De allerlaatste commissievergadering (Bestuur en Middelen)
in de raadszaal van 's-Graveland.

Nostalgie

Nederhorst den Berg was het direct na de herindeling al overkomen. Loosdrecht overkwam het eind vorige maand met de laatste raadsvergadering en nu was 's-Graveland aan de beurt. Er wordt geen politiek meer bedreven in het gemeentehuis.

Op een prachtige zomeravond als gisteren, met de deuren van de serre open naar de prachtige tuin, was het een waardig, maar weemoedig afscheid. Veel van de commissieleden, sommige collegeleden en enkelen op de publieke tribune hebben in deze zaal politieke strijd gevoerd. Vaak op het scherpst van de snede, waarbij de toekomstige partnergemeenten afkeurend over de schutting mee keken. "In 's-Graveland is het altijd een politieke rotzooi." :werd daar gezegd. De 's-Gravelandse politiek zelf ervoer dat anders. Het debat was levendig en messcherp. Harde uitspraken over en weer werden niet geschuwd. Er gebeurde altijd wel wat.

Eerst in de kleine raadszaal met de burgemeesters Jansen en van der Walle. De zaal waar het publiek rondom de raadsleden zat en bij een stemming wel eens een briefje teveel werd ingeleverd omdat iemand uit het publiek er ook eentje bij deed. Later, na de bouw van de serre, vele jaren met burgemeester Kozijn, die graag positie koos in het debat en daarbij soms de nuance uit het oog verloor. Het had allemaal wel wat. En dat is nu voorbij.

Inspraak


De heer Stapel van scoutinggroep Zuiderkruis.
Gebouw niet twee maal betalen...

Adriaan Doets van de Historische Kring Loosdrecht. Contributieverhogingen ongewenst...

De laatste twee insprekers in deze zaal waren de heren Stapel en Adriaan Doets. De inspraak werd geopend door de heer Stapel van de scoutinggroep Zuiderkruis met een glashelder betoog over het gebouwtje van de groep in Loosdrecht. Hij gaf een toelichting op een rare situatie. In de stukken van de gemeente staat dat het gebouw van de scouts wellicht verkocht kan worden. Wat blijkt? De grond is van de gemeente. Het gebouwtje is 20, 30 jaar geleden met dubbeltjes en centen van de scouts gebouwd op die grond. Omdat over die situatie nooit door de gemeente Loosdrecht een contract is opgemaakt, vervalt de eigendom van het gebouwtje aan de gemeente omdat de grond van de gemeente is. De heer Stapel zei dat de gemeente weliswaar juridisch in haar recht staat, maar dat de Zuiderkruis niet haar eigen (betaalde!) gebouw nog een keer gaat kopen van de gemeente. (En daar trouwens ook geen geld voor heeft.)

Daarna vroeg Adriaan Doets van de Historische Kring Loosdrecht het woord. Hij voorziet grote problemen en het weglopen van leden als de subsidie aan de Kring omlaag gaat en tegelijkertijd de huur van hun gebouw omhoog, waardoor de contributie sterk omhoog moet.

Commissie

Over de commissie zijn niet zo heel veel opvallende zaken te melden. Er werd gesproken over de bezuinigingsoperatie die het college gaat ondernemen. Uitbundig waren alom de complimenten over de rapportage van de werkgroepen die de stofkam door de begroting hebben gehaald. In grote trekken konden alle raadsfracties zich met de richting van de bezuinigingen verenigen, temeer omdat over iedere specifieke bezuinigingsmaatregel door wethouder Co de Kloet een apart raadsvoorstel in het vooruitzicht werd gesteld. Voor Felix Flameling van D66 was dat onvoldoende. Hij herinnerde eraan dat indertijd ook een dergelijk besluit op hoofdlijnen was genomen, mede door hem, dat de uitgewerkte raadsvoorstellen uitbleven en hem later door het college voor de voeten werd geworpen dat hij toch had eerder al had ingestemd. Hij wilde daarom alleen instemmen met de richting, meer niet.

Geen van de fracties wilde nu al iets horen over de hoogte van de OZB verhogingen, omdat het nog te vroeg is daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. Sommige fracties vielen over de bezuiniging op de kerstpakketten voor het personeel. Flameling wilde zelfs graag het woord "lullig" hierover in de notulen opgenomen hebben. Wethouder Co de Kloet verdedigde het afschaffen van de kerstpakketten met de opmerking dat ook het personeel zijn steentje moet bijdragen in deze moeilijke tijden. De VVD, bij monde van Wim Lorjé, denkt dat er in de heroverweging aan de ene kant veel te optimistisch gerekend is in de heroverweging en aan de andere kant nog tal van nu nog onbekende tegenvallers zullen komen. Hij zag dan ook graag forsere bezuinigingen.

De heroverweging zal in juni in de raad behandeld worden en daar waarschijnlijk op weinig weerstand vanuit de raad stuiten.


Voor het laatst aan het minuscule perstafeltje geperst.
Links Jaap van Waveren (Nieuwsster, WWW, Brug),
rechts Simone Stevens (Gooi & Eemlander)


Reacties

Het Wijdemeerse weer:
Zonnig, 26 graden

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...