Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen, Hans Schouten, Rik Jungmann

Bron: Gooi- en Eemlander


Antieke Bestemmingsplannen

Wijdemeren, 1 december 2003. Wijdemeren gaat de komende drie jaar bestemmingsplannen bijwerken. Dat is hard nodig, want acht van de tien plannen zijn bijna antiek schrift Laura van Zutphen vandaag in de Gooi.

Oude bestemmingsplannen


Wethouder Wim Neef (CDA)
van grondgebied.

Een bestemmingsplan beschrijft wat er in een bepaald gebied wel en niet mag. Er staat in of grond voor agrarische doeleinden bestemd is, of dat het bouwgrond is. Ook staat er in het plan beschreven hoe hoog de bebouwing mag zijn en van welk type. Als er in een bestemmingsplan iets moet komen dat daar volgens het plan eigenlijk niet mag, dan wordt een z.g. artikel 19 procedure gevolgd. Het is een aanpassing op een stuk van het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld de bouw van een bungalow in een agrarisch gebied. De bestemming wordt gewijzigd en de bungalow wordt gebouwd.

Na enkele jaren is een bestemmingsplan dan ook een lappendeken van het oorspronkelijke plan, de artikel 19 procedures die toegepast zijn en eventuele illegale wijzigingen. Een bestemmingsplan moet dan ook volgens de regels iedere tien jaar opnieuw vastgesteld worden. Aangepast aan de actuele situatie. Daarmee geeft een bestemmingsplan duidelijkheid en rechtszekerheid. Je weet wat mag en wat niet.


Het agrarische gebied (bestemmingsplan 1991)
op industrieterrein De Slenk in Ankeveen waar de Trapgans (dat is een straat) ligt.
Er mag geen kantoorgebouw komen vanwege
de agrarische (!?!?) bestemming.
(Foto: Hans Schouten)

Een oud bestemmingsplan is vaak onduidelijk en leidt alleen maar tot discussie en ruzie. Recent was dat te zien aan De Slenk, waar men wilde beginnen aan de bouw van een kantoorpand op grond die als bestemming "agrarisch" had. Dat kon dus even niet.

Dat actualiseren van de bestemmingsplannen gebeurde in de drie oude gemeenten veel te weinig. In heel Nederland trouwens. Het is ook ondankbaar werk. Het kost veel tijd en geld, terwijl de voordelen pas later te zien zijn als er weer eens iemand iets in het plan wil aanpassen. Daarom is de actualisering van bestemmingsplannen geen populaire bezigheid. Zeker niet in armlastige gemeenten.

Alles bleef zoals het was

In 's-Graveland bijvoorbeeld, werd het college de afgelopen vijftien jaar tijdens de Algemene Beschouwingen dan weer door deze, dan weer door gene partij aangespoord om de bestemmingsplannen op orde te brengen. Sommige van die plannen waren al dertig, veertig jaar oud. Het college zegde toe hard aan de plannen te gaan werken. Men dronk een glas, men deed een plas en alles bleef zoals het was.....


De Fuik in Kortenhoef. In afwijking van het
bestemmingsplan werd een woonwijk
en een sporthal gebouwd met artikel 19.

Het gevolg was wel dat hele nieuwbouwwijken gebouwd werden met een artikel 19 procedure. Iets waarvoor deze procedure in de geest niet voor is bedoeld. Artikel 19 is bedoeld voor relatief kleine afwijkingen op het bestemmingsplan (al werd dit altijd ontkend door de gemeente, omdat dat niet uit kwam als er iets gebouwd moest worden). Als een gemeente het goed doet, dan wordt in zo'n geval eerst het bestemmingsplan aangepast en pas daarna gebouwd.

Zwarte Piet

In het artikel in de Gooi krijgen de gemeenten de zwarte piet toegeschoven door de provincie. Er staat: "Het actualiseren van de stukken is verwaarloosd vanwege bezuinigingen door gemeenten, is de conclusie van Haarlem." Die zwarte piet is echter volstrekt onterecht. De provincie deed altijd dapper mee, ook met grootschalige artikel 19 procedures. Waarom zouden gemeenten actualiseren? Het ging zo ook, juist omdat de provincie (Haarlem) mee deed.

Geld van Noord-Holland

De provincie gaat nu toch wat doen. Uit een speciale pot krijgt Wijdemeren 250.000 om de komende drie jaar de oude bestemmingsplannen bij de tijd te brengen. Let wel, 80% van de bestemmingsplannen binnen Wijdemeren is zeer verouderd. In heel Noord-Holland zijn zelfs 4200 van de 7000 plannen sterk verouderd. In 2007 moeten de plannen er weer als nieuw bij liggen op het gemeentehuis.


Reacties

Gebroken link? Probeer het archief als de verwijzing enige maanden geleden is!

Zoeken

Het Wijdemeerse weer:
Grijs, 11 graden

Het archief vanaf januari 2000 tot nu.
Van dag tot dag.

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...