Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron: Gooi- en Eemlander


Ter Sype terug bij af

Loosdrecht, 15 april 2003. De Raad van State (RvS) heeft de gemeente Wijdemeren en de provincies Noord-Holland (en daarvoor Utrecht) teruggefloten met betrekking tot het bouwplan Ter Sype in Loosdrecht (170 woningen).

Het bouwplan Ter Sype beheerst de Loosdrechtse politiek al jaren. Altijd vormde de geluidszone van het vliegveld een obstakel in de totstandkoming van de bouw. Dat blijkt ook nu weer het geval.

In de Gooi meldt Evert van Tijn dat zowel de provincie als de gemeente steken hebben laten vallen, met name ten aanzien van de geluidshinder van het vliegveld. De Raad van State vond dat zowel de provincie als de gemeente niet diep genoeg in de materie zijn gedoken op het vlak van geluidshinder.

De voorbereidende gesprekken over het bestemmingsplan werden gevoerd tussen de gemeente Loodrecht en de provincie Utrecht. De gemeente Wijdemeren legde het bestemmingsplan voor aan de provincie Noord-Holland die er goedkeuring aan gaf. Daarop maakten een aantal inwoners van de wijk naast Ter Sype en het transportbedrijf Van de Wetering bezwaar tegen het bestemmingsplan. Dat bezwaar diende in kort geding voor de Raad van State.

Staatsraad D. Dolman van de RvS verweet de provincie dat zij de eerdere standpunten over het bestemmingsplan heeft overgenomen zonder er zelf een oordeel over te vormen. Bovendien kun vroeger wel, maar nu niet meer ontheffing worden verleend voor bouw binnen de geluidszone van een vliegveld.

Voor de gemeente komt het besluit niet helemaal als een donderslag bij heldere hemel in de raad van 31 oktober vorig jaar werd er in de discussie enigszins rekening mee gehouden. Wim van Oudheusden, inmiddels statenlid voor de PvdA in Noord-Holland schreef over het bouwplan langs de Molenmeent een ingezonden brief. Over deze (reserve)locatie werd gediscussieerd indien Ter Sype niet door zou gaan.

Burgemeester Don Bijl zei dat nu niet meteen naar de reservelocatie wordt gekeken, maar dat er eerst overleg met de provincie gevoerd zal worden over de situatie die nu ontstaan is en hoe tegemoet kan worden gekomen aan de uitspraak van de RvS.

Maar, er is ook goed nieuws van het bouwfront. Lees het volgende bericht


Reacties

Het Wijdemeerse weer:
Warm, 23 graden, zonnig

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...