Vorig bericht

Home

Volgend bericht


 Wim v. O. en Schiphol

Loosdrecht, 15 december 2002. Wim van Oudheusden, kandidaat voor Provinciale Staten voor de PvdA uit Loosdrecht, stuurde onderstaande ingezonden brief over vliegtuiglawaai.

 

Geachte redactie,

Na Berkhout de (milieu) zondvloed?

Tot veler verrassing gaf de commissie Berkhout vrijdag haar opdracht terug aan staatssecretaris Schultz. Daarmee komt haar onderzoek naar de milieugevolgen qua geluidshinder van Schiphol tot een vroegtijdig einde. 

Grote vraag is nu wat de 2e Kamer hiermee gaat doen. Gaat zij de Minister nog voor het reces vragen stellen?

Zo ja, dan daag ik die Kamerleden uit meteen eens na te willen gaan of de motie Stellingwerf van inmiddels enkele jaren geleden al is uitgevoerd. Deze werd namelijk Kamerbreed aangenomen en ook door Minister Netelenbos overgenomen.

De motie hield in dat er vanuit Schiphol gezien naast het Zuid-Oostelijk gebied ook in alle andere gebieden hoger zou worden aangevlogen. Aangezien de meetpunten nog niet zijn ge´nstalleerd en niemand er iets van heeft gemerkt lijkt dit geluidshinderbeperkend algemeen aanvaard milieubesluit in de vergeethoek te zijn geraakt. Controleert de Lucht Verkeersleiding hier al op en zo ja, wat zijn de resultaten resp. genomen sancties?

Als mede-initiatiefnemer naast onder andere de Gedeputeerde Staten van Utrecht, Noord- en Zuid-Holland verwacht ik een positief antwoord van de Minister, ook al is deze demissionair. Vele kiezers zullen u hiervoor dankbaar zijn!

kandidaat Statenlid NH PvdA,
Wim van Oudheusden
Spanker 19
1231 TB Loosdrecht (gem. Wijdemeren)
035 - 5821936
06 - 51445929
w.oudheusden@12move.nl 

Reacties

Auteur: Rik Jungmann Foto's: - Bron: Plassennet
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...