Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Ziektekosten minima

Wijdemeren, 17 april 2002. In de vorige raadsperiode in 's-Graveland heeft raadslid Nadja Jungmann van D66 vele malen voorgesteld om via de gemeente een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten voor mensen met een bijstandsuitkering. Keer op keer maakte het college van B&W (DB en CDA) haar toen duidelijk dat wat zij wilde helemaal niet kon. Maar het blijkt wel te kunnen, getuige onderstaand pers bericht van de nieuwe gemeente Wijdemeren.

Aanvullende ziektekostenverzekering voor minima in Wijdemeren

De gemeente Wijdemeren gaat met Anoz Zorgverzekeringen een contract sluiten voor een aanvullende verzekering tegen ziektekosten voor mensen met een bijstandsuitkering. Deze zogenoemde ‘AV gemeente’ biedt mensen met een minimum inkomen een uitgebreidere aanvullende verzekering tegen een lagere premie. Het contract zal ingaan op 1 juni aanstaande. Binnenkort zal hiervoor een feestelijke ondertekening plaatsvinden. 

De wettelijke ziekenfondsverzekering biedt steeds minder dekking. Ziekenfondsverzekerden kunnen een aanvullende verzekering afsluiten, maar daarvan wordt weinig gebruik gemaakt. De premie voor een aanvullende verzekering is duur. De gemeente Wijdemeren vindt het belangrijk dat al haar inwoners evenveel toegang tot zorg hebben. Ook inwoners met een bijstandsuitkering. Daarom gaat de Gemeente Wijdemeren een collectief contract afsluiten met Anoz Zorgverzekeringen dat voor minima voordelen biedt. 

Voordelen minima
De belangrijkste voordelen voor de minima op een rij:

uitgebreide vergoedingen voor brillenglazen, contactlenzen en brilmontuur

volledige vergoeding van orthodontie voor kinderen tot 18 jaar tot max. € 2.270,--

volledige vergoeding van alternatieve geneeswijzen tot max. € 453,-- per kalenderjaar;

volledige vergoeding eigen bijdrage thuiszorg tot max. € 118,00 per jaar.

De extra voorzieningen in de verzekering worden deels betaald door Anoz en deels door de gemeente Wijdemeren. Om deelname aan de verzekering te stimuleren draagt de gemeente Wijdemeren bij in de kosten. De premie voor de ‘AV gemeente’ wordt daardoor € 0,91 minder. Door de uitbreiding van de vergoedingen verwacht de gemeente dat er minder beroep op bijzondere bijstand zal worden gedaan.

Automatische overgang
Binnenkort zullen alle cliënten van Sociale Zaken in Wijdemeren met een bijstandsuitkering per brief over de voordelige aanvullende verzekering worden geďnformeerd. Mensen die al aanvullend verzekerd zijn bij de Anoz krijgen automatisch een aangepaste polis. Mensen die dit niet willen moeten de bij de brief gevoegde antwoordcoupon invullen en retourneren naar Anoz.

De inning van de premies zal door de ANOZ worden gedaan.


Reacties

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...