... ...
Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Staatsieportret

's-Graveland, 28 september 2001. In de G&E van vanavond staat een foto van het maken van een foto. De voltallige gemeenteraad van 's-Graveland werd vanavond vereeuwigd voor het fotoboek dat uit komt ter gelegenheid van de herindeling en dus het einde aan een eigen gemeenteraad van 's-Graveland. Van het maken van die foto werd door Ton Kastermans een foto gemaakt, die vanavond in de krant staat.

Met de foto in de krant is echter iets merkwaardigs aan de hand. Om goed licht te krijgen zijn er schotten opgesteld die het licht weerkaatsen. De raad staat pontificaal opgesteld. Maar er staat zo'n schot voor het hoofd van Gerrit van den Broek (VVD). Van Gerrit is niets te zien, behalve dan dat hij een keurig kostuum aan heeft.


De foto in de G&E, rechts fotograaf Thomas Obst,
die aanwijzingen geeft om een mooie compositie te krijgen.
Links de gemeenteraad, het geheel op de gevoelige plaat gezet
door Ton Kastermans voor de Gooi- en Eemlander.

Toch staat er onder de foto: Op de achterste rij v.l.n.r.: Gerrit van den Broek, Douwe van Esseen, Nadja Jungmann, Henk de Kloet, etc.

Hieronder het bewuste detail uit de foto. Wij vinden het zo sneu Gerrit. Staat hij eens in de krant, staat zijn hoofd er niet op. Wij maken dat verzuim hieronder met enig kunst- en vliegwerk goed.


Het Wijdemeerse weer: Prachtig herfstweer, 21 graden, zonnig.

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...