Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Lijsttrekkersdebat?

Wijdemeren, 9 oktober 2001. De PvdA Wijdemeren wil op 31 oktober in Nederhorst den Berg een lijsttrekkersdebat organiseren en heeft daartoe alle lijstrekkers uitgenodigd om mee te doen. Hieronder de tekst van de brief. Of alle lijsttrekkers meedoen en of de avond door gaat leest u binnenkort in de Wijdemeerse Webkrant.

Loosdrecht, 21 oktober 2001 

Geachte lijsttrekker, 

Inmiddels heeft u naar ik hoop vernomen van het lijsttrekkersdebat dat de PvdA Wijdemeren organiseert op 31 oktober 2001. Uw deelname aan dat debat zouden we zeer op prijs stellen. 
Een korte uitleg over onze rol is wellicht op zijn plaats: omdat het er naar uitzag dat het initiatief van AROS om een dergelijk evenement te organiseren niet lukte, heeft de PvdA zich opgeworpen om de avond te organiseren. Dat wil uitdrukkelijk niet zeggen dat het een PvdA avond is; wij zorgen voor een onpartijdige voorzitter en in de publiciteit willen we de avond ook onpartijdig neerzetten. U zult gelijke kansen krijgen om uw programma te presenteren als de andere aanwezige lijsttrekkers. 

Doel van de avond zou naar mijn mening moeten zijn de kiezer, zo kort voor de verkiezingen, duidelijkheid te bieden over de programma┤s van de partijen. We zijn dus eerder op zoek naar de verschillen dan naar de overeenkomsten tussen de partijprogramma┤s. In het licht van die doelstelling stellen wij het volgende programma voor: 

Aanvang: 20.00 uur in Het Spiegelhuys te Nederhorst den Berg
Voor de pauze: 
Elke lijsttrekker wordt gevraagd kort te reageren op een aantal stellingen. Deze stellingen worden u kort voor het debat toegezonden. Nadat elke lijsttrekker zijn/haar mening naar voren heeft gebracht vindt nog een debat over de stelling plaats.

Na de pauze: 
Elke lijsttrekker wordt gevraagd een korte toelichting te geven op ÚÚn van de programmapunten uit het verkiezingsprogramma. Het verdient aanbeveling hiervoor een punt te kiezen waarmee uw partij zich onderscheidt van de anderen. Na elke inleiding kunnen de anderen kort reageren. 
Als voorzitter van het debat zal fungeren: Tessel Blok, bekend van radio en televisie. 

Ik hoop op uw deelname te mogen rekenen, 
Met vriendelijke groet, 
namens afdeling Wijdemeren, 

Paul de Vos ,voorzitter
Acacialaan 23
tel. 5821297


Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...