...

---

Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Pluto: Futuristisch?

's-Graveland, 15 juni 2001. Nico Postma schrijft vandaag in de Gooi- en Eemlander een groot stuk over de appartementencomplexen die gaan verrijzen op het voormalige Plutoterrein aan het Noordereinde. De kop luidt:

Futuristische appartementen aan Noordereinde
Burgemeester Kozijn: "Bemoeienis Gemeenteraad gaat te ver"

Het artikel is een vervolg op de ingelaste Commissievergadering aansluitend op de Gemeenteraad van 31 mei jongstleden waarin de plannen gepresenteerd werden door ING Vastgoed.

Burgemeester Kozijn die de kwaliteitswerkgroep voorzit die de keuze van de architect en het ontwerp behandelt kreeg gisteren de eerste schetsontwerpen van de gekozen architect op zijn bureau. De Belgische architect Stéphane Beel wil de entrée van het gebouw beneden het maaiveld brengen en ondergronds parkeren realiseren. Achter de gebouwen komt een grote vijverpartij.

De gebouwen krijgen vier étages en worden even hoog als de naastgelegen pastorie. Per étage komen er twee appartementen. Het gebouw krijgt mogelijk gemeenschappelijke sauna's, maar dat onderzoekt de ING nog.

Kozijn is enthousiast over het project. In het artikel houdt hij een pleidooi voor het bouwen van een mooi modern gebouw. Daarin ziet hij een voortzetting van de rij van bestaande buitenhuizen die in verschillende eeuwen gebouwd zijn. Een 21ste eeuws gebouw past mooi in die rij. Ook noemt hij het wereldberoemde Gemeentehuis van Hilversum, gebouwd door Dudok als voorbeeld. In de jaren dertig spraken de Hilversummers schande van het gebouw. "Er is durf en moed voor nodig om hier iets eigentijds neer te zetten."

Op de AROS van 17 juni haalde hij Thorbecke aan die zei dat de politiek geen oordeel over kunst en architectuur behoort te hebben. Een individueel Raadslid mag best zeggen of hij een ontwerp mooi of lelijk vindt, maar als Raadslid dient hij/zij slechts te beoordelen of aan de randvoorwaarden zoals het bestemmingsplan wordt voldaan. Het oordeel mooi of lelijk is voorbehouden aan deskundigen. De politiek moet zich daar niet mee bemoeien, vindt Kozijn. De kop in de krant noemde hij uit zijn verband gerukt. "De term futuristisch heeft iets negatiefs, iets megalomaans. Alsof er iets gebouwd wordt dat eigenlijk te groot is voor onze gemeente. Dat is niet het geval."

Hij zei te hopen dat René Voigt (DB) en Wim Hafkamp (VVD) zich nog eens bedenken over het negatieve oordeel dat zij in eerste instantie over de plannen uitspraken.

Het project wordt eind juni in de Gemeenteraad gebracht. René Voigt (DB) spreekt in het artikel over een "overvaltechniek" omdat hij bij de commissiebehandeling niet verwacht had al zo snel een definitief oordeel te moeten vellen.


Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...