Februari  2000

Buitenlands bezoek

27 februari 2000. Even een klein bericht tussendoor voor de statistiek. Het bezoek aan de sites www.ankeveen.nl , www.kortenhoef.nl en www.sgraveland.nl begint goed te lopen. Niet alleen de domeinen .nl, .com en .net vereren ons met veel bezoek. Er komen ook bezoekers uit verre buitenlanden. Daarbij spant Ankeveen de kroon. De afgelopen periode werden er 54 pages opgevraagd uit Frankrijk, 29 uit Duitsland, 22 uit België en 3 uit Canada. Voor Kortenhoef was dat 9 uit België en 6 uit Canada. 's Graveland was hekkesluiter met 7 uit Canada.

Op de nieuwspagina werden inmiddels ook bezoekers uit Finland, Zweden, Brazilië en Mexico geregistreerd. (We weten alleen uit welk domein een bezoeker komt. Meer niet en dat is prima.)


Acht ton in mislukte projecten

26 februari 2000. De Gooi- en Eemlander meldt vandaag dat zij door de gemeente 's-Graveland heeft laten uitzoeken hoeveel geld er in de loop van de jaren is besteed aan mislukte verkeersprojecten. Dat blijkt acht ton te zijn. De gelden zijn voornamelijk uitgegeven in een poging om de situatie aan het Noorder- en Zuidereind te verbeteren.

Wij roepen even een paar projecten in herinnering. Ten eerste zijn daar de gespecialiseerde bureau's die regelmatig verkeerscirculatieplannen maakten die vervolgens in de la belandden omdat er geen draagvlak voor was.

In een zeer grijs verleden bestond ooit het idee om een rondweg om het dorp heen te leggen. Uiteindelijk ging dat niet door omdat er toch te veel verzet tegen was en de aantasting van het plassengebied zwaar woog.

Dan zijn er ooit stoplichten bij de Klapbrug gezet. Die hielpen. Maar de gevolgen waren opstoppingen en klachten van bewoners die voor hun deur stilstaande auto's hadden met luide radio's aan en stank. Weg stoplichten dus. 

Daarna deed de Gummatec drempel zijn intrede. Drempels waar kleine auto's door geremd werden, maar waar grote auto's precies in volle vaart overheen konden, zonder af te remmen. Toen er klachten kwamen van bewoners dat hun huis beschadigd raakte door de trillingen was het weer gauw afgelopen met de drempels.

Een volgende idee was telematica. Het afsluiten van het dorp op gezette tijden om doorgaand verkeer te weren. Bewoners zouden toegang houden met een pasje. Verhitte discussies waren het gevolg. De middenstand was bevreesd voor verlies van klanten. De discussie mondde uit in een referendum waarbij de burger het idee genadeloos naar de prullenmand verwees.

En nu lijkt uit het project Kijk op de Wijk te gaan komen dat er camera's gaan komen die het doorgaande verkeer gaan weren door een boete uit te delen als een auto binnen een bepaalde tijd het dorp in komt en er weer uit gaat.

Ook rekeningrijden werpt nu al zijn schaduwen vooruit. Volgens de plannen zoals ze er nu voor Amsterdam liggen zal de A1 geen tolpoortjes krijgen. Dat betekent dat een ritje door 's-Graveland naar de A1 per dag een tientje of meer gaat kosten.


Krijn Spaan vs. Intratuin

25 februari 2000. Vandaag diende de zaak van Krijn Spaan tegen Intratuin voor de Raad van State. Krijn heeft een kwekerij naast Intratuin. Intratuin wil grootscheeps gaan uitbreiden, waarbij de kwekerij van Spaan ingesloten wordt aan de achterzijde door Intratuin. De gemeente en de provincie hebben goedkeuring verleend aan deze uitbreiding. Spaan is bang dat zijn gewassen schade zullen leiden. Zie ook "ruzie tuincentra" van 20 januari.


Kunst naar Stichting

25 februari 2000. Gisterenavond besloot de gemeenteraad dat het kunstbezit van de gemeente over gaat naar een stichting. Deze stichting zal de collectie gaan beheren onder voorzitterschap van burgemeester Kozijn. Er werden enkele amendementen op het voorstel van het college aangebracht. Zo werd besloten dat de schilderijen niet langer dan 10 maanden uitgeleend mogen zijn of op een plek hangen waar het publiek ze niet kan zien.

Voorts spraken de fractievoorzitters van D66, CDA en Dorpsbelangen uit dat zij de uitspraken van burgemeester Kozijn in de Gooi- en Eemlander van 10 februari betreurden. Hij zei toen dat hij afhankelijk was van de willekeur van de raad voor de aankoop van kunstwerken.


Provincie: wegbeheer moet anders

22 februari 2000. De G&E weet vanavond te melden dat de provincie Noordholland ontevreden is met het wegbeheer van de gemeente 's-Graveland. Wat is er aan de hand. De vorige raad heeft zeer veel drempels in het dorp aangelegd. De huidige raad heeft de resultaten gezien en is nu niet meer zo gecharmeerd van drempels, want men vindt het wel erg veel van het goede.

Nu moeten alle gemeenten een overzicht indienen waarin alle wegen ingedeeld worden in een categorie. doorgaand verkeer, ontsluitingswegen en woonstraten en -erven (30 km).

Enkele wegen zijn door de huidige raad ingedeeld als erftoegangsweg (30 km) maar drempels wilde men er niet op leggen.

De provincie vindt dit niet juist en wil dat de gemeente de wegen (Emmaweg, Moleneind en Kortenhoefsedijk) alsnog van drempels of andere snelheidsremmers voorziet. De provincie kan dit echter niet afdwingen. Het is de gemeente die bepaalt of en wanneer dergelijke maatregelen genomen worden.

Om de discussie nog wat ingewikkelder te maken, de Emmaweg en het Zuidereinde lopen parallel. De overweging om geen drempels op de Emmaweg te leggen was dat ook de bewoners van het Zuidereinde al sinds jaar en dag over de drukte klagen. Die drukte neemt toe als de Emmaweg minder gemakkelijk te nemen is.

De heer Pit van de provincie komt morgen om opheldering vragen bij de gemeente.


PC Netwerk Regenboogschool

20 gebruari 2000. Op maandag 21 februari vindt in de Regenboogschool de feestelijke opening plaats van het door de ouders aangelegde pc netwerk. Wilt u het persbericht lezen? Klik dan hier! Naar de website van de school? Dan kunt u hier klikken.


Bedrijventerrein Loodijk

18 februari 2000. Wij schreven eerder al dat er op het Ministerie van VROM gewikt en gewogen wordt over het al dan niet toestaan van aanpassingen aan het bedrijventerreintje Loodijk en het tegelijkertijd veiliger maken van de Loodijk (provinciale weg). De provincie is acoord met uitzondering van één hectare, maar heeft ook een belang om de Loodijk veiliger te maken. Wethouder Wim Neef meldt in de Gooi- en Eemlander van vandaag dat hij vertrouwt op een goede afloop.


Weren doorgaand verkeer

17 februari 2000. Gisteren werd er een bijeenkomst gehouden in het kader van "Kijk op de Wijk" het project dat onder leiding van Veilig Verkeer Nederland onderzoekt hoe 's-Graveland veiliger gemaakt kan worden. Op 12 juni 1996 werd een referendum gehouden over afsluiting met behulp van pasjes en electronische slagbomen. Toen werd dit voorstel van het college verpletterend door de bevolking afgewezen. Toch blijkt uit het onderzoek dat nu loopt weer dat er iets aan het doorgaande verkeer (tussen Loosdrecht en Hilversum/Bussum red.) gedaan moet worden. De gedachte bestaat nu om aan de in- en uitgangen van het dorp camera's te plaatsen die de nummerborden lezen. Er wordt gemeten hoe lang iemand binnen de gemeente was. Blijkt dat iemand alleen maar door de gemeente reed, dan krijgt hij een bon. Want doorgaand verkeer wordt dan verboden.

De Stichting Curtevenne en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg waren tegen aanpassingen in het wegprofiel om de snelheid eruit te halen.

Speciale aandacht ging uit naar de Emmaweg waar een actiegroep al lange tijd bezig is om te proberen de veiligheid te verhogen. Zij kreeg steun van Veilg Verkeer Nederland. Vroeg of laat zal de weg van snelheidsremmers en/of andere zaken voorzien moeten worden als gevolg van de categorisering van de wegen. De Emmaweg is daarbij benoemd tot erf-toegangsweg, vandaar.


Foutje

15 februari 2000. Het is gebleken dat het oproepen van de nieuwspagina soms een foutmelding geeft, met name indien u kijkt met Microsoft Explorer 5.0. U krijgt een schermpje te zien waarin een foutmelding wordt getoond. Trekt u zich hier niets van aan, klik op OK en kijk lekker verder. We proberen dit kleine ongemak zo snel mogelijk op te lossen. 't is maar dat u het weet.


Ankeveners woedend

15 februari 2000. Het gaat niet goed met het verkeer in Ankeveen. De Gooi- en Eemlander citeert Nelleke Schenkkan van Algemeen Belang de Ankeveense partij. Zij zegt: "In de brief die de aannemer zaterdag verstuurde stond dat ze maandag om 9 uur zouden beginnen. Ze waren er al om kwart over zeven. Een drama voor alle mensen die nog dachten naar het werk te kunnen of hun kinderen naar school te brengen."

Waar gaat het over? De afsluiting van het Stichts End voor de aanleg van het fietspad. Het gaat de laatste tijd wel vaker fout daar. Onlangs werd er een drempel vervangen en konden de Ankeveners er ook onverwacht niet door.

Peter de Kocq van de gemeente betreurt dat de bewoners zo kwaad zijn. Hij stelt echter dat er voldoende voorlichting is geweest.


Oude school verkocht

15 februari 2000. Vandaag stond onderstaande foto van Ton Kastermans in de Gooi- en Eemlander. De Stichting BLOK (Behoud Leefbaarheid Oud Kortenhoef) kocht voor één gulden de oude school aan de Kortenhoefsedijk van de gemeente.

Burgemeester Kozijn feliciteert Yvonne van den Brand - Sikking (voorzitter van BLOK) met de aankoop. Op de achtergrond links de gebroeders Spaan en geheel rechts wethouder Co de Kloet (DB)


Olleke Bolleke verhuisd

12 februari 2000. Op zaterdag 12 februari verhuisde peuterspeelzaal Olleke Bolleke naar hun nieuwe onderkomen. Geruime tijd geleden moesten zij de ruimte in de Antoniusschool verlaten. Zij kregen toen tijdelijk onderdak bij de gereformeerde gemeente. Nu zitten zij aan de Parklaan bij de Curtevenneschool. De ouders brachten de inventaris naar de nieuwe ruimte. Op 11 maart zal burgemeester Wim Kozijn de officiële opening verrichten.


Beroep- en Bezwaar

11 februari 2000.

In de Gooi- en Eemlander van 11 februari een groot stuk over de commissie Beroep- en Bezwaarschriften in de gemeente 's-Graveland. De commissie Beroep- en Bezwaarschriften is de commissie waar de burger in eerste instantie in beroep kan gaan tegen besluiten van het gemeentebestuur. Al jaren zijn de VVD en D66 het erover eens. De commissie Beroep- en Bezwaarschriften moet niet door raadsleden bemand/bevrouwd worden, maar door onafhankelijke externe deskundigen die niets met de lokale politiek en/of het college te maken moeten hebben. De VVD heeft de kwestie weer eens aangekaart door middel van een brief.

Wethouder Co de Kloet van Dorpsbelangen wil niets van weten van een onafhankelijke commissie. Douwe van Essen van het CDA stelt dat de commissie bezwaar- en beroepschriften altijd goed heeft gefunctioneerd en dat de wens van de VVD en D66 dus een theoretisch verhaal is, dat echter nergens op gestoeld is.

Wim Hafkamp, fractievoorzitter van de VVD, geeft in het artikel in de krant een voorbeeld. Een lid van de commissie (raadslid) moet een keer verstek laten gaan. Hij komt echter toch opdagen. Ditmaal om de belangen van zijn schoonvader te verdedigen. En dat vind Hafkamp niet zuiver, maar Co de Kloet wel.

Een pricipiëel verschil van mening dus.

Voor de VVD ligt de zaak eenvoudig. Voor D66 niet zo. Deze partij is coalitiepartij en zal dus de afweging moeten maken welk belang het zwaarst weegt.


DUBO

11 februari 2000. DUBO? Duurzaam Bouwen, dat is wat er aan de Ireneweg heeft plaatsgevonden. Twintig seniorenwoningen werden er voor de Woningbouwvereniging opgeleverd. Ze gebruiken zonne-energie en zelfs aardwarmte. Onderstaande foto van drie heren in maanpakken die lindebomen planten willen wij u niet onthouden.


Foto: Ton Kastermans

(Vlnr) Wethouder Co de Kloet (Volkshuisvesting), Koen van Beesd (ex-voorzitter van de inmiddels gefuseerde woningbouwvereniging) en Joop Warning (ex-bestuurlid WBV) planten een linde.

 


Willekeur

10 februari 2000. In de Gooi- en Eemlander van vandaag een groot stuk over de kunstcollectie van de gemeente en de liefde voor die kunst van burgemeester Wim Kozijn. Hij zal voorzitter worden van de op te richten stichting Kunstbezit 's-Graveland.

In het artikel doet hij een opmerkelijke uitspraak: "Heeft een veiling een mooi exemplaar voor ons staan, dan moet ik eerst de raad bijeen krijgen. Vervolgens ben je afhankelijk van de willekeur van de raadsleden. Zijn ze ueberhaupt bereid geld uit te geven aan kunst of niet."

Voor een directeur van een gemeentelijk museum mag de besluitvorming in een gemeenteraad de indruk van  "willekeur" kunnen wekken. Die heeft maar één belang, zijn museum. Een burgemeester zou toch moeten weten dat een gemeenteraad politieke afwegingen maakt en op grond daarvan al dan niet geld uitgeeft aan kunst, sociale zaken of verkeer om maar eens wat te noemen. Om dat proces met willekeur te bestempelen...


Blok koopt Oude School

10 februari 2000. De Stichting Behoud Leefbaarheid Oud Kortenhoef (BLOK) zal maandag de Oude School van de gemeente kopen voor het symbolische bedrag van 1 gulden. Mocht BLOK ooit worden opgeheven, dan koopt de gemeente het geheel gerenoveerde gebouw weer terug van BLOK voor 1 gulden.


Het Groene Hart klopt

10 februari 2000. De gemeente is al jaren bezig om het industrieterreintje aan de Loodijk wat te vergroten en de verkeerssituatie op de Loodijk veiliger te maken. Zoals altijd speelt de discussie over het groene hart de plannenmakerij parten. Minister Pronk heeft het maar druk met 's-Graveland. De provincie beschouwt de plannen als een aantasting van het groene hart. De Minister treedt in overleg met Gedeputeerde Staten over deze kwestie. Volgens de provincie ligt de hele gemeente in het groene hart. Dat is weer een nieuwe variant. Laten we er nou toch al jaren vanuit zijn gegaan dat de grens van het groene hart in de 's-Gravelandse Vaart lag. Kennelijk is het groene hart een echt hart, het klopt want het wordt spontaan groter en kleiner.


Neef en Natuurmonumenten

10 februari 2000. De discussie in de commissie grondgebied van vorige week kreeg een staartje in de krant van vandaag. Waar gaat het in het kort om? Natuurmonumenten wil in 's-Graveland een houtopslagloods bouwen. Daarvoor is het College bereid het bestemmingsplan aan te passen. De heer Romano Damo wil een paardenstal bouwen. Daarvoor is het College niet bereid het bestemmingplan aan te passen.

Op de vraag van de commissieleden om aan te geven waar nu het verschil lag tussen de toestemming in de ene stuatie en de weigering in de andere situatie kwam een vrij vaag antwoord. Wethouder Wim Neef zei dat Natuurmonumenten een algemeen belang vertegenwoordigde en de heer Damo niet. Dat leidde tot een discussie met een aantal commissieleden. Er kan veel over Natuurmonumenten gezegd worden, maar niet dat het een "algemeen belang" vertegenwoordigt vond men. Natuurmonumenten is een privaatrechtelijke organisatie en is in die hoedanigheid niet anders dan welke particulier of vereniging ook.

Het gevolg van deze discussie is dat de Commissie Beroep- en Bezwaarschriften nog eens goed gaat kijken naar de aanvraag van de heer Damo.


Vijver leeggevist

9 februari 2000. In de Gooi- en Eemlander van vandaag stond een artikel met foto over het leegvissen van de vijver achter het gemeentehuis. Het blijkt dat de vijver huisvesting biedt aan de zeldzame kamsalamander. Zit er veel vis in de vijver, dan heeft de kamsalamander geen overlevingskans ondanks het feit dat het vrouwtje haar eitjes beschermt door het met de achterpoten te verpakken in een blaadje. Zo leer je nog eens wat...


Waterkippenkoor

5 februari 2000. In de Rooms Katholieke kerk in Ankeveen verzamelden ruim honderd Ankeveners (waterkippen (waterhoentjes)) zich om een lied aan te heffen. Men repeteerde voor het Ankeveens Waterkippenkoor dat tijdens de feestweek voor Ankeveen 1000 jaar (30 april) gaat zingen. Op 11 maart en op 1 april zijn er weer repetities. Ben je Ankevener en kun je enig geluid uit de keel krijgen, zing dan mee.


Gemeente privatiseert kunstcollectie

3 februari 2000. De gemeente wil, na jarenlang praten, het gemeentelijk kunsbezit privatiseren. De reden is dat men wil voorkomen dat een nieuw gemeentebestuur na de herindeling iets met de collectie zou doen wat het huidige gemeentebestuur niet wenst. De collectie heeft een waarde van circa 4 ton en omvat werken van kunstenaars die in de gemeente gewerkt hebben. 170 dorpsgezichten en andere afbeeldingen die slaan op de historie van 's Graveland, Kortenhoef en Ankeveen.

De op te richten Stichting Kunstbezit zal straks de verantwoordelijkheid dragen over onderhoud van de collectie en eventuele aankopen. Burgemeester Kozijn wil graag voorzitter van de stichting worden. "Hij is zowel privé als zakelijk een groot kunstliefhebber" : volgens Co de Kloet. In het bestuur zullen tevens de Stichting Curtevenne als de Historische Kring In De Gloriosa vertegenwoordigd zijn.


4xG Rommelmarkt

2 februari 2000. Aanstaande zaterdag wordt er in sporthal de Fuik weer een rommelmarkt gehouden. Willem Pauw stond vandaag weer prominent in de krant om uit te leggen hoe leuk hij het vindt om de markt te organiseren. Hij deed dat al vele keren gedurende vele jaren vanaf 1985. De markt is zaterdag, opent om negen uur 's morgens en is de hele dag open.


Cito-toets

2 febuari 2000. Op de voorpagina van het regiokatern van het regiolijfblad van het Gooi , de Gooi- en Eemlander, stond een grote foto van Maayke, Charlie en Joseph gemaakt door Ton Kastermans. Samen met elf andere kinderen zitten zij in groep acht van de Ankeveens Joseph Lokinschool. Gisteren moesten zij allen zwoegen om een goede Cito toets te maken.


Foto: Ton Kastermans


Stroomstoring

1 februari 2000. En weer heeft 's Graveland vandaag een urenlange stroomstoring te verduren gehad. Op maandagmiddag. De afgelopen jaren gebeurt dat nog al eens. De wereldomroep meldde er dit over:

Een groot deel van het Gooi is maandagmiddag getroffen door een omvangrijke stroomstoring. Delen van Hilversum, Naarden, Bussum, 's-Graveland en Kortenhoef kwamen enkele uren zonder elektriciteit te
zitten. Ook de Wereldomroep werd getroffen: de radiouitzendingen naar Europa en de andere werelddelen werden enige uren onderbroken en ook de nieuwsvoorziening via Internet lag stil.
De stroomstoring kwam doordat in twee zogeheten 10-kilovoltkabels van energiebedrijf Nuon kortsluiting plaatsvond. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.

nieuwshome.gif (2185 bytes)