WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Zwanenzang BSWW
Wijdemeren, di 23 januari 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het bestuur van de Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW) werpt de handdoek in de ring en heft de BSWW op.

Is het verstandig om fors te investeren in de samenwerkingsverband tussen drie gemeenten die de komende jaren ieder huns weegs zullen gaan? Dat was de vraag die op tafel lag na het rapport van prof. Bossert, die concludeerde dat er fors geld bij moet om de BSWW organisatie op vlieghoogte te brengen, ofwel goed en probleemloos te kunnen laten werken.

Data op orde brengen

Het bestuur van de BSWW, de drie burgemeesters van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren heeft besloten om een punt achter de samenwerking te zetten en er geen grote investeringen meer in te doen. De inspanningen van de BSWW moeten zijn gericht op "het op orde brengen van de data", zoals in een persbericht staat. Daarmee moet BSWW nog wel de aanslagen voor dit en volgend jaar (2019) verzorgen, maar in 2020 wordt een andere organisatie gezocht die die klus kan uitvoeren.

Kwaliteit in 2017 onvoldoende

Na een inspectie van de Waarderingskamer in augustus vorig jaar bleek dat de kwaliteit van de uitvoering van de wet WOZ (OZB etc.) onvoldoende was. Samen met de Waarderingskamer is een verbeterplan opgesteld dat tot medio dit jaar loopt. De nadruk ligt daarbij op verbetering van de kwaliteit van de data. De laatste maanden is er hard gewerkt aan de voorbereiding van de aanslagen 2018.

Fusies, kosten, tijd en eisen

Nu Weesp waarschijnlijk fuseert met Amsterdam of Gooise Meren en Wijdemeren met Hilversum achten de burgemeesters het niet zinvol om het samenwerkingsverband overeind te houden. De verwachte kosten van implementatie van de voorstellen van prof. Bossert wegen bovendien niet op tegen de opbrengsten. Omdat het contract met de huidige leverancier van de belastingapplicatie loopt tot eind juni 2019 zou dit jaar al begonnen moeten worden met een Europese aanbesteding die een jaar kan duren en veel geld kost. En de eisen van de Waarderingskamer worden steeds strenger voor koppelingen met andere systemen. Dat zijn, samengevat, de argumenten om de samenwerking te beëindigen.

Waarbij opgemerkt moet worden dat de voorstellen van prof. Bossert betrekkelijk nieuw zijn, maar de overige drie argumenten al veel langer bekend zijn.

Onderzoek Rijksrecherche BSWW

Wat nog boven de markt hangt is het onderzoek dat de Rijksrecherche op verzoek van het bestuur van de BSWW uitvoert naar de verschillende businessplannen die circuleerden. In het businessplan dat aan de raad werd voorgelegd waren de frictiekosten (conversie- en aanloopkosten) weggelaten, waardoor een veel te rooskleurig beeld ontstond van de terugverdientijd van de kosten van het optuigen van de samenwerking binnen BSWW.

Dossier BSWW

bron
PB Wdm
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief