WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Raad donderdag 8 feb.
Wijdemeren, di 12 februari 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Een samenvatting van de raad van afgelopen donderdagavond. Rioolheffing, 30.000 CCK, Statiegeld, PMD.


Update 13-2-2018, 15.25: Enkele foutjes hersteld.

  • Ook DLP stemde voor het laagste bedrag (€ 250) voor de rioolheffing, samen met de VVD, DB en O-Lib. Tip: Gert Zagt (DLP).
  • Er stond in het stukje over dat de rioolheffing "tien van de negentien zetels". Echter, Robby Israel (O-Lib) was geveld door ziekte. Het waren er dus tien van de achttien. Tip: Herman Veldhuisen (CDA)
  • Wethouder Jan-Jaap de Kloet kondigde in zijn inleiding over de motie Statiegeld-Alliantie van PvdA/GL en D66 direct aan dat het college al besloten had om zich bij de Statiegeld-Alliantie aan te sluiten. (Dat was ons even ontgaan.) Toch wilde Stan Poels (PvdA/GL) de motie in stemming brengen. Het debat over de motie was dus volstrekt overbodig. Zonde van de spreektijd. Tip: Gert Zagt (DLP), Martin Vuyk (O-Lib) en anderen.
  • DLP steunde de motie niet, omdat het college er al toe besloten had. Tip: Gert Zagt


Een publike tribune met in de politiek bekende gezichten.

Rioolheffing

Het college gaf de raad de keus tussen drie bedragen voor de rioolheffing. Het gekozen bedrag is de basis voor de jaarlijkse heffing in de periode 2019 - 2021. Het huidige bedrag is het hoogste in de regio. Dat is € 285 per jaar. Er kon ook gekozen worden voor een wat gematigder tarief, te weten € 270 per jaar of een laag tarief van € 250 per jaar. In de plannen voor de riolering wordt rekening gehouden met klimaatverandering en meer uitbundige regenval. Hoeveel geld er nodig zal zijn is nu nog niet te zeggen.


Ram Lachman (PvdA) en Stan Poels (GL) in één fractie.

Wethouder Theo Reijn legde uit dat de plannen niet gewijzigd worden als er minder geld beschikbaar is, maar dat in dat geval de jaarlijkse heffing in de latere jaren meer of minder zal stijgen. De uitkomst van dit debat was redelijk voorspelbaar. GroenLinks voorman Stan Poels koos voor het hoogste tarief van € 285 per jaar om er zeker van te zijn dat de reserve in het rioolfonds ruim voldoende blijft. René Voigt (DB), Sieta Vermeulen (VVD) Gert Zagt (DLP) en Martin Vuyk (O-Lib) vonden dat de burger niet meer belast moet worden dan nodig en kozen voor het laagste tarief van € 250 per jaar. Toen D66 en het CDA beiden kozen voor het middenbedrag van € 270, zoals het middenpartijen betaamt, was duidelijk dat daarmee tien van de achttien zetels voor dit bedrag kozen en was de uitkomst van het debat duidelijk.


Joost Boermans (D66)

Wethouder Theo Reijn (CDA)

Overschrijding 30.000 euro

De overschrijding van het bedrag voor het CCK met € 80.000, waarvan € 30.000 voor de gemeente Wijdemeren rommelde na de bewogen commissievergaderingen van eerverleden week nog flink na. Het debat ging niet over het CCK, maar over het extra geld dat wethouder Theo Reijn daarvoor uitgaf. Het college vroeg een aanvullend krediet van 30K om de uitgave van dat bedrag door wethouder Theo Reijn achteraf te sanctioneren. Burgemeester Freek Ossel hab geprobeerd om met een brief de kwestie te blussen, maar dat lukte niet echt. Hij concludeerde in die brief dat een uitgave als deze, een overschrijding in de loop van een project, een soort grijs gebied is waarvan het onduidelijk is of het college dat geld zelf mocht uitgeven, of er eerst toestemming voor aan de raad had moeten vragen.

Alle partijen bleven daarom op hun standpunt staan. De coalitiepartijen steunden de uitgave die wethouder Reijn deed. Zij vonden dat daarmee door de wethouder terecht aan "damage control" was gedaan, waarmee het project CCK en daarmee het project Dobber/Meenthof veiliggesteld werd. De oppositiepartijen D66, VVD en DLP trokken van leer en vonden dat de wethouder buiten zijn boekje was gegaan. Martin Vuyk (O-Lib) was het weliswaar eens met de andere oppositiepartijen, maar stemde toch in met het gevraagde bedrag vanwege het grotere belang van het CCK en de Meenthof/Dobber voor Kortenhoef.


Martin Vuyk (O-Lib).
Eigenlijk tegen, maar voor Kortenhoef, de Meenthof en het CCK toch maar voor.

Met steun van CDA, PvdA/GL, DB en O-Lib werd de uitgave van het extra geld achteraf toegestaan.

Motie Statiegeld-Alliantie

D66 en de PvdA/GL dienden samen een motie in om te bewerkstelligen dat Wijdemeren zich aansluit bij de z.g. Statiegeld-Alliantie om statiegeld te heffen op plastic flesjes en blikjes. In zijn beantwoording opende wethouder Jan-Jaap de Kloet met de mededeling dat het college al besloten had om zich aan te sluiten bij de Statiegeld-Alliantie. Op Twitter verscheen later een bericht waaruit ook opgemaakt kon worden dat het college al zelfstandig had besloten om toe te treden tot de Statiegeld-Alliantie. Merkwaardig genoeg besloten de indieners niet om de motie in te trekken. Het debat was dus volstrekt overbodig. De hele raad steunde overigens de motie met uitzondering van DLP.


Wethouder Jan-Jaap de Kloet (DB)

Burgemeester Freek Ossel

Motie O-Lib over PMD

Op grond van wetenschappelijk onderzoek door twee hoogleraren aan de VU, Prof. Gradus en Prof. Dijkgraaf) stelt O-Lib zich al ruim een jaar op het standpunt dat de GAD moet stoppen met de uitrol van de PMD-kliko's in het algemeen en zeker in Wijdemeren. UIt dat onderzoek blijkt namelijk dat door de consument aan huis (bronscheiding) gescheiden PMD afval zo slecht van kwaliteit en samenstelling is dat er niet veel anders mee te doen valt dan alsnog verbranden. Scheiding door slimme machines bij een afvalverwerker (nascheiding) is vele malen effectiever. Bovendien wordt daarmee voorkomen dat er nog meer afvalauto's in de regio gaan rijden en worden de kosten van de PMD-'Kliko's uitgespaard. Ook het Centraal Plan Bureau is inmiddels kritisch over bronscheiding.

In de motie pleitte O-Lib ervoor om te stoppen met de uitrol van de volgende (oranje) kliko's in Wijdemeren.

De motie kreeg steun van DLP, DB, D66 en de VVD. Het CDA sprak zich in eerste instantie niet uit. Stan Poels van de PvdA/GL was niet overtuigd. Hij vond dat het kind met het badwater zou worden weggegooid. Ook wist hij dat er te weinig nascheidingscapaciteit is. Die laatste opmerking werd door Martin Vuyk meteen weerlegd. In Amsterdam si een grote nascheidingsinstallatie gereedgekomen, die zit te springen om werk

Wethouder Jan-Jaap de Kloet wees erop dat de uitrol aal gaande is en dat de kliko's al gekocht zijn. En, omdat het een besluit van de gemeenschappelijke regeleing (Regio) is kan Wijdemeren er niet onderuit. Hij zag het nut van de discussie op dit moment niet zo.

Bij de stemming bleek dat de PvdA/GL fractie als enige tegen de motie stemde, waarbij voor enkele partijen de overweging was dat er in ieder geval serieus naar de voordelen van nascheiding gekeken moet worden.

Lees ook:

22042017 Slim Afval Scheiden
06062017 Is Afval Scheiden wel Slim?
08062017 Scheiding en PMD Kliko's

Toelichting en commentaar Kassa

Bekijk Kassa van 1 april 2017 (vanaf 28 minuten na het begin)

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief