WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Statiegeld op Blik en Plastic
Wijdemeren, ma 5 februari 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Stan Poels (PvdA/GL) en Joost Boermans (D66) zullen donderdag een motie indienen om zo Wijdemeren aan te laten sluiten bij de 'statiegeld-alliantie'.

ingezonden bericht

Motie:
Wijdemeren sluit zich aan bij de Statiegeld-alliantie

Motie bij agendapunt 17 – motie vreemd aan de agenda

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 8 februari 2018

Constaterende dat:

 • van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilnisbak terecht komt;
 • plastic flesjes en blikjes op dit moment verantwoordelijk zijn voor zo’n 40 procent van het zwerfafval in een gemeente;
 • de totale kosten van het zwerfvuilbeleid in Nederland op circa 250 miljoen euro per jaar liggen
  (€ 15,10 jaarlijks per inwoner);
 • zwerfafval een belangrijk onderdeel uitmaakt van de milieuvervuiling en bovendien de oorzaak kan zijn van veel dierenleed;
 • veel zwerfafval dat niet wordt opgeruimd, via wind en water in de zee belandt, waar het onderdeel wordt van de plastic soep, de drijvende vuilnisbelten in de oceanen, daar op grote schaal ernstige schade toebrengt aan vissen en andere zeedieren, die het in hun maag kunnen krijgen, er in verstrikt kunnen raken of er in stikken.

Overwegende dat:

 • burgers en organisaties een oplossing vragen voor de problematiek van zwerfafval, meer bescherming van het milieu en meer en beter hergebruik van materialen eisen;
 • statiegeld een essentieel onderdeel van deze oplossing is door er voor te zorgen dat meer lege flesjes en blikjes worden ingeleverd waardoor straten, bermen, natuurgebieden en stranden vrij van plastic flesjes en blikjes blijven;
 • lokale overheden hierdoor jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan opruimkosten van zwerfafval besparen;
 • er een zogenaamde "statiegeld-alliantie" in Nederland is opgericht waarbij ruim 100 organisaties (waaronder 30 gemeenten) de handen ineen slaan om tot de invoering van een efficiënt statiegeldsysteem te komen.

Is van mening:

 • dat het principe van de algemene invoering van statiegeld op plastic flessen, verpakkingen en blikjes eenvoudig te realiseren is met medewerking van de lokale winkeliers en ondernemers;
 • dat dit systeem een aanzienlijke reductie van het zwerfafval kan betekenen;
 • dat de lokale winkeliers een onmisbare schakel zijn in dit systeem en evenals de GAD, ook een deel van de investeringskosten voor hun rekening zouden kunnen nemen.

En verzoekt het college:

 • zich aan te sluiten bij de genoemde "statiegeld-alliantie";
 • in overleg te treden met de lokale ondernemers en winkeliers om te bekijken op welke wijze de winkeliers kunnen bijdragen aan de invoering van dit systeem.

En gaat over tot de orde van de dag,

Wijdemeren, 8 februari 2018

De raad voornoemd,

Stan Poels, PvdA/GroenLinks

Joost Boermans, D66

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief