WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Weggegooid Geld
Wijdemeren, do 21 september 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Cor Koster leest in het rapport inzake de BSWW dat het collegevoorstel, waarop de raden geld voteerden voor de BSWW, incompleet en onjuist was.

ingezonden brief

Weggegooid geld

Recentelijk is er een rapport verschenen over de BSWW, de belastingsamenwerking tussen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren waarin beschreven wordt hoe deze samenwerking zo  faliekant kon mislukken.
(Zie ook het artikel in de WWK.)

Voor mij als burger is het belangrijkste nieuwsfeit daarin dat de Wijdemeerse gemeenteraad destijds een raadsbesluit heeft genomen op basis van niet alleen incomplete, maar ook (opzettelijk?) onjuiste informatie.

Het rapport, met als publicatiedatum 25 augustus 2017, beschrijft helder alle bestuurlijke en ambtelijke missers die gemaakt zijn. Waar ik van schrok is met name de volgende passage.

"Met betrekking tot de besluitvorming over het business plan is het vooral opmerkelijk dat er twee varianten van het bedrijfsplan (ambtelijk en bestuurlijk) zijn, waarop een collegevoorstel wordt gebaseerd met informatie (terugverdientijden), die niet terug te vinden is in de rapportages van ANG. Over het collegevoorstel wordt positief besloten. Het is aanbevelenswaardig om separaat onderzoek te doen naar de vraag waarom dit verschil is opgetreden tussen bedrijfsplan ambtelijke versie, bestuurlijke versie en collegevoorstel."

De BSWW werd opgezet medio 2014, de periode waarin er ook een collegewisseling optrad. Sommige mensen van toen zitten nog steeds in het college of in de raad. Het moet dus niet zo moeilijk zijn om te achterhalen wat er precies gebeurd is.  Zo lang we dat niet weten, blijft de verdenking bestaan dat het college de zaak destijds opzettelijk verkeerd heeft voorgesteld, hetgeen leidde tot een raadsbesluit dat naar nu gebleken is resulteerde in tonnen weggegooid geld. Geld dat door burgers opgebracht moet worden.

Cor Koster,
Nederhorst den Berg

Ter aanvulling ook nog de volgende tekst uit het onderzoeksrapport, blz. 13:

In maart 2015 wordt door ANG (extern onderzoeksbureau red. WWK) de bestuurlijke versie van het bedrijfsplan gerapporteerd. Deze bestuurlijk versie wordt aan colleges en de raden gepresenteerd. In het bestuurlijke ANG rapport wordt niet langer melding gemaakt van de terugverdientijd en de begrote transitiekosten.
Op 4 maart 2015 wordt een collegevoorstel gedaan waarin op basis van het bedrijfsplan wordt voorgesteld de belastingsamenwerking te starten per 1 oktober 2015 (materieel) en formeel in een GR per 1 januari 2016 . In het collegevoorstel wordt gesproken over een terugverdientijd van 1,3 jaar voor het totaal. Deze terugverdientijd is niet terug te vinden in het bedrijfsplan van ANG (noch ambtelijk, noch bestuurlijk) . In april / mei 2015 worden vervolgens door de deelnemende gemeenten de benodigde middelen ter beschikking gesteld.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief