WIJDEMEERSE WEBKRANT
Ervaringen met Revindicatie
Nederhorst den Berg, vr 15 september 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Rob Koedijker had lang en veel last van het revindicatiedrama dat Wijdemeren jarenlang teisterde. Hij schreef een ingezonden brief over zijn ervaringen.

Dossier Revindicatie-Landje Pik

ingezonden brief

In september 2013 hebben wij de bungalow aan de Overmeerseweg 85 gekocht en in enkele jaren gemaakt tot wat het nu is.
Daar zijn Mariette en ik met recht trots op.
Een klein mispuntje bleef er aan de waslijn hangen.
REVINDICATIE of te wel landje pik.
Van af het eerste moment dat wij daar aan het werk waren werden wij geconfronteerd met het revindicatie proces.

Ons van geen kwaad bewust werden wij als net nieuwe eigenaar al snel geconfronteerd met het fenomeen dat wij ons ten onrechte gemeente 57m2 grond hadden toegeëigend.
Het zal je maar gebeuren. Ten onrechte toe-eigenen is een juridische term voor stelen. Dus waren wij zonder dat wij het zelf wisten toegetreden tot het illustere gilde van  hen die andermans zaken zonder toestemming tot zich nemen.

In januari 2014 een stevig verweer geschreven maar blijkbaar was toen de houding wie geknipt wordt moet stil zitten en reageerde men niet op mijn verweer.
Lang niets meer gehoord tot de dames van bureau Eifel langs kwamen voor een tuintafel gesprek.
Na een vriendelijk onderhoud met de dames waarin ik nog eens uitlegde dat de huidige grens toch echt al sinds 1957 het bouwjaar van het huis zo was gebruikt de Overmeerseweg was toen nog voer voor de historische kring en een weg langs de Reevaart met aangelegen dijkwoningen.

De dames waren het wel met mijn argumentatie eens dat de grond aan de zuidkant van mijn tuin niet door mij in gebruik was genomen en dus ten onrechte als ontvreemd is bestempeld.
Hoe overtuigend ik ook was bleek dit geen invloed te hebben op de vooringenomen standpunten van de gemeente t.a.v.  de westgrens van onze tuin, ook al werd mijn betoog ondersteund door  enkele foto’s en Google en toezeggingen van verschillende oude bewoners welke wel wilde getuigen dat ik toch echt recht had op verjaring, niet gehonoreerd.

Uiteindelijk na  inkeer van de gemeente kwam er een voorstel dat ik de gepikte grond in een gebruikers overeenkomst mocht behouden voor gebruik. Echter ik was het grondig oneens met de dikke vinger methode van de gemeente die stelde dat ik nu ca 35m² grond had gepikt en ik sterk van mening was dat er maar sprake was van ca 7,5 m² en ik niet van plan was grond welke al door koop mijn eigendom was geworden dit niet nog eens van de gemeente in bruikleen zou nemen.

Na een gesprek met de wethouder en, door vele burgers gevreesde, mevrouw  ter juridische ondersteuning welk elk argument als onjuist te zijde schoof. En de afspraak dat ik een grens correctie zou aanvragen bij het Kadaster op kosten van ongelijk.
Omdat ik toch van menig bleef dat wij nog altijd recht hadden op erkenning van verjaring heb ik  opnieuw maar nu met nu iets meer foto's welke ik her en der vandaan gevist heb. Een beroep gedaan op verjaring.

Het heeft even geduurd maar vandaag bericht ontvangen,
Uiteindelijk bleek er toch geen sprake van 35 m²  maar nu van ca 19,2 m² en deze kwamen in aanmerking voor verjaring dus geen slechte uitkomst en dat zonder tussenkomst van de rechter. Inmiddels de grenscorrectie laten uitvoeren en nu nog even inmeten hoeveel m² het nu werkelijk is.

Nog wel even een klein puntje van kritiek. Om het stukje  tuin welke door de oorspronkelijke bewoners was gepikt stond een hek dat, door de gemeente als ondoordringbaar werd betiteld, een stukje hek  door mij was weg gehaald om een extra inrit te maken, dat is niet in de verjaring mee genomen en door de gemeente terug gevorderd en wij het alsnog kunnen kopen of huren. Maak ik geen punt van natuurlijk ik ga niet kopen en niet huren waarom zou ik dat doen. Ik heb een eerlijke inrit vergunning aangevraagd en gekregen maar moest het wel zelf betalen. Is dus een beetje krom dat iets dat ik al via een vergunning en betaald heb nu ook nog eens te kopen cq te huren.

Ik kijk wel uit, er staan 2 grote berken  op onze parkeerplaatsen daarvan is er nu 1 waarvan de gemeente zegt dat hij op gemeente grond staat en  die is nu dus van de gemeente  ondanks dat de oorspronkelijke eigenaren deze  1957-1958 hebben geplant ( wie ontvreemdt er nu iets)
Ze mogen hem hebben en daarmee ook de verantwoording. Het dure onderhoud is nu aan de gemeente Wijdemeren dus wethouder Reijn als hij nu met een storm om waait is het niet mijn verantwoordelijkheid meer maar valt (vergeef mij de woordspeling) onder uw verantwoordelijkheid

Even ter resumé

Wie waren de verantwoordelijke wethouders en van welke partij waren deze wethouders
Het waren er wel een paar. Zeker dit college heeft een aardig verloop.

Van Waveren – Dorpsbelangen
Zagt -  Dorpsbelangen nu De lokale Partij
Frijdal  - VVD opgestapt
Opgevolgd door P. Smit - VVD uit college gestapt, na breuk VVD met CDA - Groenlinks
Opgevolgd door  De Kloet opnieuw Dorpsbelangen, ingestapt als nieuwe coalitiepartner

Deze laatste is heeft oog gehad voor de door mij vurig bepleite erkenning op verjaring
Blijft de grote vraag wat heeft het de burger en mij persoonlijk gekost. Niet alleen financieel maar meer nog op het emotionele vlak en daar kunnen heel wat burgers uit Wijdemeren over meepraten.

Rob Koedijker
Nederhorst den Berg

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief