WIJDEMEERSE WEBKRANT
Vragen D66 voor de Raad
Wijdemeren, do 30 november 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

D66 wil vanavond opheldering over het besluit inzake het Gebiedsakkoord en over de acties van het college inzake de ARHI (fusie) procedure.

ingezonden bericht

Schriftelijke Vragen Raad 30-11-2017

Onderwerp 1:

OOSTELIJKE VECHTPLASSEN:

Tijdens de commissie R&E is er gesproken over het vorige maand genomen raadsbesluit Gebiedsakkoord/ Oostelijke Vechtplassen welke wethouder de Kloet op 6 december as zal ondertekenen namens de gemeente. Ook in de media (o.a. De Gooieneemlander) is er het nodige gepubliceerd over dit besluit. In een recente brief aan de raad schrijft wethouder de Kloet dat hij zich tijdens de bewuste raadsvergadering heeft laten meeslepen in het debat en dat hij de bestaande spelregels bij de integratiesessies verkeerd heeft geïnterpreteerd. Daardoor heeft hij de gemeenteraad verkeerde informatie gegeven alvorens de gemeenteraad een definitieve afweging maakte. Verschillende amendementen zijn ontraden op mogelijk foutive informatie. D66 heeft daarom de volgende vragen:

  1. Wat is de juridische status van het raadsbesluit van vorige maand inzage het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen aangezien de gemeenteraad door het college verkeerd geinformeerd is voorafgaand aan de stemming ?
  2. Is het college -zoals gesteld in het raadsdebat- nog steeds van mening dat de belangen van de bewoners goed verzekerd zijn in de zogenaamde ‘integratiesessies’ waarin ze voor vóór de ondertekening (6 dec as) mochten meepraten over een alternatieve route?
  3. Zijn er spelregels bij de integratiesessies en zoja, kunnen wij daar een afschrift van krijgen?
  4. Wethouder de Kloet heeft aangegeven voor eind 2017 duidelijkheid te hebben over de juridische haalbaarheid van de plannen aan de Horndijk. Is er al duidelijkheid?
  5. Is er de afgelopen maand nog gesproken tussen de Werkgroep Behoud Loenderveense Plas en het college?

Onderwerp 2:

AHRI besluit Provincie:

  1. Welke acties heeft het college genomen sinds de laatste raadsverdering waarin de ruime meerderheid van de Raad zich heeft uitgesproken voor een ambtelijke fusie met Gooise Meren en Hilversum op korte termijn en de komst van een Gooi en Vecht gemeente voor de langere termijn?
  2. Welke acties is het college op korte termijn nog van plan te nemen?

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief