WIJDEMEERSE WEBKRANT
Groenewoud, Vlek en Zs-8
Kortenhoef, di 5 december 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

D66 stelde schriftelijke vragen over het bestemmingsplan Groenewoud. D66 vindt dat dat plan moet worden gecombineerd met VLEK en Zuidsingel fase 8.


Uit presentatie Vollmer & Partners.

VLEJK staat voor Vereniging landeigenaren Kortenhoef. Een groep aanwonenden van de Emmaweg in Kortenhoef die een plan opstelden om hun omgeving op te knappen en te reorganiseren. Zuidsingel fase 8 is een nieuwbouwwijk die achter La Traviata (Zuidsingel fase 7) gepland is. Meer informatie staat hier.

Dossier Groenewoud

ingezonden bericht

Geacht college,

In de commissie RO van november heeft de portefeuillehouder aangekondigd dat op korte termijn het conceptbestemmingsplan Groenewoud zou worden gepresenteerd. De wethouder heeft tevens verklaard dat bestemmingsplannen voor de twee andere bouwprojecten in de Kortenhoefse polder, te weten Zuidsingel fase 8 en het plan VLEK naderhand zouden worden gepresenteerd, aangezien veel aspecten van deze plannen nog moeten worden uitgewerkt. D66 is echter van mening dat deze 3 projecten onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, met name op het gebied van de verkeersafwikkeling.

D66 heeft de volgende vragen:

  1. Een verkeersonderzoek zal moeten worden uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanprocedure voor Groenewoud. Bent u van mening dat het in dit stadium van de projectvorming mogelijk is een effectieve en geloofwaardige verkeerstudie te realiseren zonder daarbij rekening te kunnen houden met de 2 overige projecten?
  2. De huidige verkeersintensiteit op de Emmaweg piekt ongeveer op 2200 verkeerbewegingen per dag. De effecten van de drie projecten samen leiden tot meer dan een verdubbeling van de verkeerinsiteit, namelijk 4600 verkeerbewegingen terwijl de huidige maximale capiciteit is geraamd op 4100. Is het college het eens met D66  als wij stellen dat een compleet verkeersonderzoek waarbij alle opties binnen en buiten het plangebied moeten worden meegenomen, vooraf moet gaan aan de definitieve planvorming en bestemmingsplanprocedure?
  3. De veiligheid van fietsers en wandelaars is nu al in het geding. Hoe denkt u de veiligheid van de meest kwetsbare verkeersdeelenemers te kunnen waarborgen bij deze verdubbeling van de verkeersintensiteit?
  4. Het plan Groenewoud is al bijna 10 jaar in ontwikkeling. Meerdere opties zijn bestudeerd, waaronder ook een secondaire ontsluiting via de Kortenhoefse dijk. De samenhang tussen de drie projecten op het gebied van verkeersafwikkeling is evident en een geïntegreerde planvorming kan leiden tot betere oplossingen. Is het college het eens met D66 dat het wenselijk is om nader onderzoek te doen naar de integratie en de interactie tussen de 3 projecten alvorens een deel-bestemmingsplan te presenteren?
  5. Het plan Groenewoud en het plan VLEK vertonen raakvlakken met onderdelen van het Gebiedsakkoord, zoals de aanpak van de N201, de opdracht voor realisering van nieuwe natuur en, zijdelings, met het deelproject Vaart in de Vaart. Heeft het college onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om in het kader van het Gebiedsakkoord tot betere oplossingen te kunnen komen voor de verkeersafwikkeling via de Emmaweg en de samenhang tussen de projecten en onderdelen van het Gebiedsakkoord?
  6. Kan het college op korte termijn een presentatie voor de raad organiseren van de huidige projecten en met name van het huidige concept voor plan Groenewoud, voorafgaand aan de presentatie van een conceptbestemmingsplan?

Namens de fractie D66 Wijdemeren,

Nanne Roosenschoon

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
RJ/ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief