WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
BSWW en de Rolverdeling
Wijdemeren, ma 24 april 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Afgelopen donderdagavond ging de raadsvergadering ook over de belastingsamenwerking met Stichtse Vecht en Weesp.

Onder het vorige college werd besloten om samen met Stichtse Vecht en Weesp (en Wijdemeren, samen SWW) samenwerkingsverbanden op te zetten. Eén daarvan is het innen van lokale belastingen. Daarvoor werd een apart samenwerkingsorgaan opgezet onder de naam BSWW, Belastingen SWW. Het bestuur van dat samenwerkingsverband wordt gevormd door de drie burgemeesters.

Hozen om drijvend te blijven

BSWW is onder een ongelukkig gesternte geboren. Dat valt op te maken uit het feitenrelaas dat bij de raadsstukken van afgelopen maart (pdf) was gevoegd. (Dat feitenrelaas werd overigens niet door Wijdemeren of Weesp opgesteld, maar door Stichtse Vecht (SV).)
Vorig jaar, na het aftreden van financiënwethouder Joep Frijdal ontdekte waarnemend wethouder financiën en burgemeester Martijn Smit dat er van alles mis dreigde te gaan, o.a. met de rapportage aan de provincie m.b.t. de begroting 2017. Er werden meteen hulptroepen ingehuurd, waarmee het op de laatste dag na uitstel gered kon worden. Ook de accountant werkte toen niet lekker mee.


Burgemeester Martijn Smit

Gemeentesecretaris Jan Visser

Begin dit jaar tekende zich een nieuw probleem af. Het op tijd verzenden van de OZB aanslagen. Tot januari fungeerde gemeentesecretaris Jan Visser als directeur en teamleider van het samenwerkingsverband. Om het onheil te keren werd een externe interim directeur aangesteld. De aanslagen werden eind maart (te laat) verzonden, na forse problemen met conversies van bestanden en aansluitingen van systemen op elkaar.

Extern Onafhankelijk Onderzoek

Er komt een onderzoek naar de hele gang van zaken afgelopen jaar, de kosten die gemaakt werden en de rol van de spelers in het fiasco. De opdracht voor dat onderzoek wordt gegeven door het bestuur van het samenwerkingsverband, de drie burgemeesters. In eerste instantie wilde men de opdracht verstrekken aan het bureau dat ook de interim directeur van BSWW levert. Nadat daarop kritiek kwam, werd daar vanaf gezien en werd besloten de onderzoeksopdracht aan een ander bureau te geven. Welk is nog niet bekend.


Wethouder Jan-Jaap de Kloet: "Eigenlijk weet ik net zoveel als u..."

Donderdagavond diende Gert Zagt een motie in waarin hij aan de wethouder van financiën Jan-Jaap de Kloet vroeg om de raad voor het verstrekken van de opdracht inzage te geven in de onderzoeksopdracht die het bestuur van SWW gaat geven. Een dag daarvoor had een dergelijk verzoek in Weesp al schipbreuk geleden. Wethouder Jan-Jaap de Kloet kon niet veel met de motie. Immers hij zit niet in het bestuur van het samenwerkingsveband SWW. Naast hem zat burgemeester Martijn Smit in zijn rol als voorzitter van de Wijdemeerse raad en niet als één van de drie bestuurders van SWW. Burgemeester Smit deed er dan ook in eerste instantie het zwijgen toe, terwijl de wethouder geen echte reactie op de motie kon geven, omdat hij er niet over gaat.

Schimmenspel

Om het geheel nog wat ingewikkelder en gevoeliger te maken zitten noch de colleges, noch de raden van de drie SWW gemeenten echt op één lijn. Iedere raad stelt vragen aan zijn eigen college. Soms komt daar een antwoord uit dat de andere colleges en/of raden dan weer verrast. Dus houden de burgemeesters de rijen gesloten door niets te zeggen, maar de beantwoording over te laten aan hun wethouders financiën, die niets weten.
Een dergelijk schimmenspel speelde zich ook donderdagavond af in de Wijdemeerse raadszaal. In eerste instantie kreeg Gert Zagt (DLP) steun van Joost Boermans (D66) en Martin Vuyk (VVD) voor zijn motie. Nadat burgemeester Martijn Smit had uitgelegd dat de motie niet kon, omdat het college helemaal niet over BSWW en het onderzoek gaat, maar dat dat de drie burgemeesters in hun rol als BSWW bestuurder zijn. Burgemeester Smit vroeg om het vertrouwen van de raad en kreeg dat toen Boermans (D66) en Vuyk (VVD) hun steun aan de motie introkken. De motie van DLP haalde het niet.

Hallucinerend

Het was een hallucinerend debat. De wethouder, die verantwoordelijk is, mag praten, maar niets weet en naast hem de burgemeester die van de hoed en de rand weet, maar in een andere rol dan BSWW bestuurder aan tafel zit en daarom niets wil zeggen om de eenheid met de andere burgemeesters te bewaren. Correct volgens de regels van het spel, maar het voelde toch wat merkwaardig aan. Bescheiden vroeg René Voigt aan het eind van het debat aan beide collegeleden of zij de boodschap wel aan het BSWW bestuur over willen brengen. Dat werd welwillend toegezegd.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief