WIJDEMEERSE WEBKRANT
Fuseren voor Dummies
Wijdemeren, ma 7 november 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Cor Koster maakte een soort 'Fuseren voor Dummies'. Alles wat u altijd al had willen weten over de fusie en nooit durfde te vragen, in een simpel vraag en antwoordspel.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

ingezonden brief

Wijdemeren: fuseren of niet, in vraag en antwoord

Waar gaat 't eigenlijk over?

De Provincie is een voorstander van herindeling en ziet gemeenten graag fuseren.

Waarom?

Men verwacht bestuurlijke en financiële voordelen. Bestuurlijk zou een gemeentebestuur slagvaardiger worden, en schaalvergroting zou financiële voordelen opleveren.

Klopt dat ook?

Nee. Uit alle beschikbare onderzoek blijkt dat gemeentelijke opschaling louter negatieve effecten met zich meebrengt.

Wat vindt de lokale politiek?

Die is verdeeld. De coalitie is voor een fusie met één of meer andere gemeenten, de oppositie is tegen. Grote voorvechter van een fusie met Hilversum is wethouder Theo Reijn (CDA).

Zijn er alternatieven voor een fusie?

Ja. Een intensievere samenwerking met andere gemeenten. Probleem daarbij is dat 'gemeenschappelijke regelingen' niet democratisch gelegitimeerd zijn. Niet fuseren is ook een optie, maar de Provincie heeft gedreigd om de zaak dan zelf ter hand te nemen. Een halfslachtige tussenvorm is een 'ambtelijke fusie'.

Kan de gemeente haar taken niet aan?

Dat is nou net de vraag die gesteld is bij de recente Bestuurskrachtmeting bij Wijdemeren en de Gooise gemeenten. Volgens die meting hadden alle gemeenten voldoende bestuurskracht, met uitzondering van Wijdemeren.

Te weinig bestuurskracht: wat betekent dat?

De meeste taken worden keurig uitgevoerd, maar het bestuur (College en Raad) kan niet alle ambities die het heeft, waarmaken. Merkwaardig: dit ligt niet aan het bestuur zelf, maar aan het ambtenarenapparaat; er zouden te weinig ambtenaren zijn. Des te merkwaardiger omdat Wijdemeren meer ambtenaren heeft dan vergelijkbare gemeenten.

Is het te simpel om dan gewoon je ambities bij te stellen?

Dat kan, maar je moet het ook willen.

Is die Bestuurskrachtmeting een goed onderzoek?

Er is veel kritiek op mogelijk. Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de conclusies zijn toegeschreven naar de wensen van de opdrachtgever (de Provincie) en in het geval van Wijdemeren ook naar de wensen van het College.

Is de bevolking geraadpleegd?

Ja. Enerzijds door een onderzoek van Dorpsbelangen en door het burgerinitiatief Wijdemeren2020 dat zich fel verzet tegen fusie met Hilversum, en anderzijds tenslotte door de gemeente zelf.

En weten we nu wat burgers vinden?

Niet echt, al lijkt de voornaamste reden om 'tegen' te zijn de vrees dat een fusie de eigenheid van de kernen aan kan tasten. De actiegroep organiseerde een petitie tegen een fusie met Hilversum en verzamelde 7734 handtekeningen. Bij de enquête van de gemeente werd maar 24% van de uitgezette formulieren geretourneerd (711 respondenten). Dit kan tot een aanzienlijke response bias geleid hebben, waardoor je met de uitslag niet zoveel kan. Bij de gemeentelijke enquête wilde 51% het liefst het eigen gemeentebestuur en het eigen ambtenarenapparaat houden, maar zei 53% van de burgers er geen geld voor over te hebben. Ironisch feitje: op dit moment zijn de woonlasten in Wijdemeren verreweg het hoogst in de regio; ruim €200 hoger dan in Hilversum. Een fusie met Hilversum zou tot een forse verlaging kunnen leiden.

Hoe nu verder?

De gemeenteraad neemt op donderdag 24 november het uiteindelijke besluit.

Is er meer info?

Ja, in het dossier van de Wijdemeerse Webkrant

En, meneer Koster, wat vindt u zelf?

Ik heb een lichte voorkeur voor zelfstandig blijven en samenwerken met andere gemeenten. Ik hik echter wel aan tegen die 200 euro die ik er meer voor betaal. En echt ongelukkig zou ik niet worden van een fusie.

Cor Koster
Nederhorst den Berg

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief