WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Versnelde Afbouw SWW
SWW, di 9 februari 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (SWW) bouwen hun samenwerking versneld af. De drie gemeenten gaan ieder hun eigen weg.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

persbericht

“Ervaring en netwerken blijven waardevol”
Afbouw samenwerking geeft ruimte voor nieuwe toekomstplannen

De gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren bouwen hun samenwerking versneld af. De drie gemeenten gaan ieder hun eigen weg en nemen de kennis, ervaring, producten en netwerken mee die zij hebben opgebouwd tijdens de samenwerking. De dienstverlening naar de inwoners verandert niet.

Samenwerking tussen de drie gemeenten startte in 2013. Zo wilden de drie gemeenten onder andere het vele werk opvangen dat mee kwam met de (vanuit de Rijksoverheid overgedragen) taken op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en werk. De drie gemeenten hebben zich samen voorbereid op deze nieuwe taken. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van nieuw beleid en de inkoop van zorg.

Gemeenten gaan eigen weg

Na de gemeenteraadsverkiezingen bleek dat de gemeente Wijdemeren zich wilde richten op een toekomst in de Gooi en Vechtstreek. Dat maakte het perspectief voor de samenwerking tussen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren onzeker. In september 2015 werd door de drie colleges van B&W gezamenlijk besloten dat de samenwerking voor het sociaal domein tot uiterlijk 1 januari 2018 zou worden voortgezet. Na gesprekken blijkt dat de colleges van B&W de samenwerking per direct versneld willen afbouwen. Dat was niet de keuze van Weesp maar dit geeft wel ruimte om nieuwe toekomstplannen te maken. Versneld afbouwen waar mogelijk

De burgemeesters Witteman (Stichtse Vecht), Van Bochove (Weesp) en Smit (Wijdemeren) geven aan: “Uit gesprekken met alle betrokkenen bleek dat het de voorkeur heeft om de samenwerking, met uitzondering van de belastingsamenwerking, versneld af te bouwen, dus nog vóór 1 januari 2018. Onze voorwaarde daarbij is dat dit gebeurt op een bedrijfsmatig verantwoorde en zakelijke manier.

Versneld afbouwen en ontvlechten geeft onze gemeenten de ruimte om nieuwe toekomstplannen te maken. Langer doorgaan met de samenwerking zou niet efficiënt zijn, brengt extra kosten met zich mee en is niet motiverend.”

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief