WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
DB door Midden gescheurd
Wijdemeren, za 1 november 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Ook Gert Zagt heeft Dorpsbelangen afgelopen donderdag verlaten, evenals Alette Zandbergen vorige week donderdag. Beiden gaan door als de fractie Zandbergen-Zagt.


V.l.n.r. Ria Hennis, René Voigt, Gert Zagt en Alette Zandbergen.

Dat het rommelde binnen de gelederen van Dorpsbelangen was in de wandelgangen al enige tijd bekend. Dat had gevolgen binnen het bestuur en binnen de fractie. Het conflict ging niet over een specifiek politiek onderwerp (zoals indertijd de zondagsrust) maar wel over de koers die de partij moet varen en het al dan niet "professionaliseren" van de partij.

De binnenkomst van Alette Zandbergen in de fractie, nadat zij met voorkeursstemmen oud-wethouder Jaap van Waveren uit de fractie had gedrukt en eveneens oud-fractievoorzitter René Voigt naar een lagere plaats in de uitslag verwees, zorgde voor spanningen. Voeg daarbij dat Alette Zandbergen via Twitter van haar hart geen moordkuil maakt, dat er een flink aantal raadsleden hun zetel hadden verloren, dat er enige persoonlijke frictie was en er ontstaat een explosief mengsel dat al enige tijd smeulde. Op de ledenvergadering van woensdag 22 oktober kwam de eerste explosie, die Alette Zandbergen uit de fractie en de partij schoot. Voor de tweede explosie zorgde Gert Zagt bij de aanvang van de raad van afgelopen donderdagavond.

Ongenoegen over DB-bestuur

Gert Zagt sprak tijdens de mededelingen in de raad zijn ongenoegen uit over het handelen van het bestuur tegenover Alette Zandbergen een week eerder. Hij concludeerde dat hij niet langer als fractievoorzitter kon functioneren na de gebeurtenissen van vorige week. Daarom kondigde hij, met bloedend hart (want..., ik bén Dorpsbelangen), aan dat ook hij Dorpsbelangen verlaat en verder in één fractie zal gaan met Alette Zandbergen. In het kielzog van de beide raadsleden zal fractieassistent Judith Bakkers, die voor de verkiezingen dezelfde functie bij Liesbeth Siderius vervulde, met hen gaan samenwerken in de fractie Zandbergen-Zagt.

Scheuring

Kort voor de verkiezingen had DB de facto elf raadszetels, na de toetreding van Ben Steenvoorden en (de virtuele) toetreding van Liesbeth Siderius tot de fractie van DB. De kiezer strafte DB zwaar af. Van de elf zetels bleven er vier over, die bezet werden door Gert Zagt (Loosdrecht), Alette Zandbergen (Loosdrecht), René Voigt (Kortenhoef) en Ria Hennis (Nederhorst). Met de scheuring van donderdag is bijna de situatie hersteld die op 21 augustus 2003 ontstond na het scheuren van Dorpsbelangen in DBL (Loosdrecht) en DBW (Kortenhoef/ Nederhorst).

Terugblik

In de aanloop naar de herindeling in 2001 werd in iedere voormalige gemeente een lokaal DB opgericht. Er was DBG ('s-Graveland), DBL (Loosdrecht) en DBN (Nederhorst). Na de verkiezingen in november 2001 gingen de drie DB's samenwerken in één DB-fractie. Omdat DBN geen zetel had gewonnen, fuseerden DBG en DBN snel. DBL hield een eigen afdelingsbestuur. Dat bleek erg handig, want op 21 augustus 2003 barstte de bom, die ook toen in de DB-fractie lag te smeulen. Gert Zagt, Miep van Hattem en André Spils stapten acuut uit de fractie om verder te gaan als de fractie DBL. René Voigt en Ria Hennis gingen samen verder als DBW (Wijdemeren). Beide partijen hadden een wethouder in het college. Yvonne Siemons voor DBL en Co de Kloet voor DBW.
Die situatie bleef zo tot DBW, onder leiding van René Voigt in november 2004 tegen de begroting van de eigen wethouder Co de Kloet stemde. De overige coalitiepartners waren zeer tevreden over de wethouder, maar wilden van de DBW fractie af. Met een motie van wantrouwen zonden CDA, PvdA en DBL samen op 16 november 2004 wethouder Co de Kloet naar huis om zo van de fractie af te komen. Daarmee zat DBW (Voigt, Hennis) samen met de VVD in de oppositie en zat DBL (Zagt, Spils, van Hattem) in de coalitie.

In de daarop volgende raadsperiode zaten beide partijen in de oppositie. Daar kwamen ze tot de ontdekking dat ze, door gescheiden te opereren, geen deuk in een pakje boter konden slaan. Dus fuseerden de beide partijen weer tot DB. In 2010 leidde dat tot een grote verkiezingsoverwinning van negen van de negentien zetels en twee Loosdrechtse wethouders in het college.

Teloorgang DB

De teloorgang werd aan het eind van de vorige raadsperiode ingezet. VVD-Wethouder Gerard Abrahamse werd heengezonden vanwege zeer grote kostenoverschrijdingen van het bloembakkenproject in 's-Graveland, waartegen veel weerstand bestond. Jaap van Waveren(DB), die het project in het college voortzette, ging krachtig voort met de plannen om meer bloembakken te plaatsen. Ook het revindicatieproject en de keiharde vasthoudendheid van DB-lijsttrekker wethouder Gert Zagt en diens collega Jaap van Waveren inzake de revindicatie tastte de populariteit van DB danig aan.
Na de verkiezingen van maart dit jaar had DB nog slechts vier zetels over. En nu is de facto de situatie een DBW-fractie en een DBL-fractie, van 21 augustus 2003 hersteld. Maar nu beiden in de oppositie en met een zetel minder.

Persbericht DBL 21 augustus 2004

Wij zochten de tekst van het persbericht van DBL van 21 augustus 2003 er even bij. Vervang de namen van de toenmalige fractieleden door die van de nu uitgetredenen (Gert Zagt en Allette Zandbergen) en de tekst is vrijwel perfect passend op de huidge situatie. Ook toen zegden de uitgetredenen toe om het verkiezingsprogramma van de door hen verlaten partij te blijven uitvoeren.


persbericht 21 augustus 2003

Van: Dorpsbelangen Loosdrecht
Datum: 21 augustus 2003
Betreft: Nieuwe fractie in gemeenteraad van Wijdemeren

De in 2001 via Dorpsbelangen Loosdrecht gekozen raadsleden, t.w. Gert Zagt, Miep van Hattem-Allon en André Spils hebben besloten om met onmiddellijke ingang de samenwerking in de fractie van Dorpsbelangen te beëindigen. De genoemde fractieleden zullen onder de naam “Dorpsbelangen Loosdrecht” hun werkzaamheden in de raad van de gemeente Wijdemeren als vanouds voortzetten. De reden voor deze ingrijpende beslissing is dat zij onvoldoende basis voor verdere samenwerking aanwezig achten. Zij streven een duidelijk andere stijl van politiek na. Overigens blijven zij onverkort en zonder enig voorbehoud het huidige collegeprogramma ondersteunen.

Dit besluit wordt unaniem gesteund door het bestuur van Dorpsbelangen Loosdrecht en het is voor hen ook reden om de relatie met Dorpsbelangen Wijdemeren te beëindigen. Dorpsbelangen Wijdemeren werd overigens na de verkiezingen opgericht door de afdelingen ’s-Graveland en Nederhorst den Berg zonder daarin de afdeling Loosdrecht te kennen.

De fractie “Dorpsbelangen Loosdrecht” zal vanaf nu in de nieuwe vorm naar buiten treden. De fractieleden zijn van mening dat zij op deze wijze beter invulling kunnen geven aan wat zij destijds aan de burgers van Wijdemeren hebben beloofd.

Gert Zagt
fractievoorzitter Dorpsbelangen Loosdrecht

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief