WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Dorpsavond Ankeveen
Ankeveen, wo 10 december 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gisteravond werd de tweede dorpsavond in Ankeveen gehouden. Die gaf hetzelfde beeld te zien als de eerste in Loosdrecht. Bijna alle aanwezigen kwamen vooral voor herindeling.

De avond werd gehouden in de Dillewijn, de voormalige Hervormde kerk, die prachtig is verbouwd. De opkomst was hoog, ook hier waren alle stoelen bezet. Een aantal bezoekers dat er in Loosdrecht bij was kwam weer opdagen, zoals het actiecomité Wijdemeren2020 van Friso van Voorthuizen, David Pos en Ab Krook. Ook een flink aantal raadsleden en ex-raadsleden.


Foto: Herman Stuijver.

Gemiddelde leeftijd hoog

De gemiddelde leeftijd lag hoog. Veel grijze hoofden. Burgemeester Martijn Smit keek rond en stelde vast dat hij, met 51 jaar, bijna de jongste in de zaal was. Met die vaststelling legde hij in feite meteen de vinger op een zwakke plek van Ankeveen, vergrijzing. Weer werd gesproken over groenonderhoud, het sociaal domein en de toekomst van Wijdemeren. Bij handopsteken bleken slechts twee mensen over het groen te willen praten, een handvol over het sociaal domein en vrijwel de hele zaal over de toekomst van Wijdemeren.


Wethouder Sandra van Rijkom (Soc. Zaken)

rgemeester Martijn Smit.

Veel weerstand

Er kwam veel weerstand uit de zaal tegen samenwerking en zeker tegen fusie met Hilversum. Ook hier dachten sommigen dat fusie met Hilversum al besloten was zonder de bevolking daarin te kennen. Ab Krook hield een pleidooi voor een zelfstandig Wijdemeren. "Als we het samen willen, dan kunnen wij het samen!" : zo vuurde hij zijn dorpsgenoten aan. Anderen konden bij de gedachte aan Hilversum niets positiefs bedenken, hoe lang en diep zij ook nadachten. "Waarom je bij die gemeente zou willen horen?"

Enkele citaten:

  • We worden uitgehuwelijkt
  • Het besluit is in het geniep genomen
  • Geen enkel dorp in de regio wil bij Hilversum
  • Het besluit is op een achternamiddag genomen
  • Twaalf jaar geleden werd de provinciegrens ook verlegd bij de vorming van Wijdemeren, dan doen we dat nu toch weer?
  • De bestuurskrachtmeting in 2016 is alleen maar een stok om de hond te slaan

Niets besloten

Burgemeester Martijn Smit legde uit dat deze gesprekken met de bevolking het begin zijn van een proces om over de toekomst van Wijdemeren na te denken en beslagen ten ijs te komen als er echte keuzen gemaakt moet worden. "Er is nu nog niets besloten." Hij vindt dat we er over na moeten denken omdat Wijdemeren dreigt kwetsbaar te worden, zeker ook met de transitie van het sociale domein per 1 januari, wanneer de gemeente de zorg moet leveren voor 60% van het geld dat het rijk er aan uitgaf.

Wij willen niets

De burgemeester benadrukte dat hij begrijpt dat velen in de zaal zelfstandig willen blijven en niet met welke andere gemeente iets willen, maar hij waarschuwde dat Wijdemeren de feiten moet verzamelen en de bewoners consulteren om op zeker moment in de discussies met de provincie en andere gemeenten in de regio beslagen ten ijs moet komen. "We kunnen dan niet zeggen: 'Wij willen niets.' Als we dat zeggen, dan weten we zeker dat er dan voor ons besloten wordt. Dat willen we voorkomen." Ook ziet hij niet veel in een referendum op dit moment, hoewel hij direct aangaf dat het de raad is die daar over gaat. De uitslag is op dit moment voorspelbaar, maar een massaal "Nee" heeft dezelfde betekenis als "Wij willen niets.", zonder dat de onderliggende argumenten aan bod komen.

Een ander geluid

Er kwam een heel ander geluid van Tiny Beemsterboer, de steunpilaar van het Ankeveense verenigingsleven, de markt en Bruisend Ankeveen. Zij wees erop dat Ankeveen sterk vergrijst, hetgeen gevolgen zal hebben. Zij voorziet, dat als er geen jongeren in Ankeveen komen wonen het verengingsleven langzaam zal leeglopen. Ook zal het aantal leerlingen op de Lokinschool onder het minimum zakken. Voeg dat bij het feit dat het beleid erop gericht is dat ouderen in hun huis blijven wonen, terwijl verzorgingshuizen gesloten worden, waardoor de doorstroming stagneert en er doemt een zwart scenario op voor Ankeveen. Zij wil meedenken aan en meewerken met maatregelen en samenwerkings- of fusiemogelijkheden die dat scenario kunnen doorbreken. Als Ankeveen daarvoor iets moet inleveren om bijv. bouw toe te staan, dan moet dat.
Ook een andere, relatief jonge, Ankevener liet een vergelijkbaar geluid horen. Ook hij stelde vast dat de jeugd wegtrekt omdat het niet anders kan. Slecht voor de school, slecht voor de sport, slecht voor het dorp. Ook hij pleitte voor opente staan voor veranderingen en samenwerkingen om ruimte voor jeugd en jonge inwoners te creëeren en daarover mee te denken.. Volgens hem de enige mogelijkheid om Ankeveen in leven te houden.

U vraagt zich wellicht af waarom de foto's bij dit artikel paars zijn. Dat heeft niets met de politiek te maken, maar het wordt veroorzaakt door de paarse verlichting in de, overigens prachtige accomodatie, De Dillewijn.

De avond verliep vergelijkbaar met die in Loosdrecht, zij het dat de sfeer wat welwillender was en er iets beter naar elkaar geluisterd werd.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

bron
WWK
foto
HS/RJ
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief