WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
College en Portefeuilles
Wijdemeren, di 8 april 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

In het Raadsakkoord, dat gisteren gepresenteerd werd, stond wie de beoogde wethouders in het college zullen zijn en welke portefeuilles zij zullen krijgen.

Stoelendans

In de extra raadsvergadering van 14 april zullen hun partijen de voordracht doen en zal, ijs en weder diendende, danwel deo volente, hun benoeming tot wethouder gestalte krijgen. Fractievoorzitters worden naar verwachting Jan Verbruggen (CDA), Stan Poels (PvdA/GL) en Tim Emelot (VVD). Eerste opvolgers bij het CDA zijn Herman Veldhuisen (Nederhorst den Berg) en Dik van Enk (Loosdrecht). Bij de PvdA/GL is Ram Lachman uit Loosdrecht de eerste opvolger. De VVD zal Martin Vuyk weer terugbrengen in de raad.


Burgemeester Martijn Smit

Financiën
Bestuurlijke samenwerking
Openbare orde en veiligheid
Bestuurlijk juridische zaken
Handhaving
Verkiezingen
Personeel en organisatie
Communicatie en burgerparticipatie


Theo Reijn (CDA), 1,0 fte

Ruimtelijke ordening
Verkeer en vervoer
Economische zaken
Beheer openbare ruimte
Monumentenzorg
Bouw en woningtoezicht
Beheer, onderhoud en exploitatie gemeentelijke eigendommen


Joep Frijdal (VVD) 0,7 fte

Recreatie en toerisme
Grondzaken
Waterbeheer incl. Horstermeer
Inkoop
Milieu/duurzaamheid


Sandra van Rijkom, (PvdA-GL) 0,7 fte

Werk en inkomen
Onderwijs
Sport en bewegen
Kunst en cultuur (incl bibliotheek)


Betske van Henten (CDA) 0,8 fte

Wonen, welzijn en (jeugd)zorg
Woningbouw en volkshuisvesting

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief