WIJDEMEERSE WEBKRANT
Gemeente Gooiland?
Laren, ma 25 februari 2013

Waar moet het Gooi heen? Pieter Wimsemius doet een ronde in de Gooi en Vechtstreek op verzoek van burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum om de meningen te peilen.

Vanmiddag waren burgers uit de regio welkom in het Singer theater in Laren. Er waren circa honderd mensen op af gekomen. Veel raadsleden van Baarn tot Muiden en van Huizen tot Bussum. Maar ook bestuurders van Natuurorganisaties, de Vrienden van het Gooi en scholengemeenschappen. En echte onvervalste belangstellende burgers.

Paradijselijk Reservaat

Winsemius was al bij alle burgemeesters langs geweest. Woensdag gaat hij praten met ambtenaren en volgende week is de zaal voor raadsleden en wethouders. Hij opende de middag met de constatering dat het Gooi een soort paradijselijk reservaat is, dat vooral met zichzelf bezig is. Weinig oog voor de buitenwereld en een schrijnend gebrek aan invloed in Den Haag vanwege de onderlinge verdeeldheid. Geen van de Gooise burgemeesters krijgt een afspraak met een minister constateerde Winsemius. Toch is dat wel nodig om tegenwicht te kunnen bieden aan Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht.

Versnipperd

Veel werd er vanmiddag gesproken over hoe mooi het hier is en wat er moet gebeuren om dat te behouden en te beschermen. Weinig werd er gesproken over de economie van het gebied en de benodigde verbeteringen en afstemming van de infrastructuur. (De woorden vergrijzing en krimp vielen helemaal niet.) Iedere gemeente voor zich maakt bouwplannetjes, industrieterreintjes, ontwikkelt winkelcentra, etc. En dat terwijl dit gebied verreweg de grootste dichtheid aan gemeenten heeft. "Dit gebied heeft vier bibliotheken, in de rest van het land heeft een gebied als dit er nul. Hier spreekt men over zwembaden..., elders is er één zwembad." :aldis Winsemius. Bij alle gedachtenexerimentenvan de middag speelde de 100.000 grens van minister Plasterk een rol, al liet Winsemius blijken dat hij de argumentatie voor die grens flinterdun vindt, zo die al bestaat.

Stemmen over varianten

Aan het begin van de middag kreeg iedere bezoeker een stemkastje waarmee gestemd kon worden op stellingen over voorstellen. Met name over de bestuurlijke indeling van de regio buitelden de mogelijkheden over elkaar. Van de hele regio één grote BEL-gemeente maken met een gedeelde backoffice en -diensten tot herindelingen in alle soorten en maten. Bijvoorbeeld vier gemeenten, of fusies op het water (Stichtse Vecht, Wijdemeren, Weesp en Muiden) en op het zand (de rest van de regio). De positie en rol van Hilversum leidde af en toe tot wat tweespalt in het stemgedrag. Sterk voor een grote rol van Hilversum maar in dezelfde stemronde grote weerzin tegen die grote rol bij de rest van de zaal. Uit al die stemrondes kwamen twee dingen overduidelijk naar voren.

  1. Er is grote behoefte aan regie en strategie (en een krachtige figuur om die te trekken en aan de man te brengen) voor de hele Gooi en Vechtstreek.
  2. Van alle voorgestelde varianten konde vorming van één Gemeente Gooiland op verreweg de meeste steun rekenen. Deze variant stak met kop en schouders uit boven alle halve oplossingen, meerdere gemeenten in de regio en kunstgrepen als aparte portfeuilles voor regiowethouders..

Met name die tweede uitslag, een voorkeur voor een gemeente Gooiland waarin alle regiogemeenten worden samengevoegd wekte oprechte verbazing in de zaal en bij Pieter Winsemius.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief