WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
De Politiek Ontwaakt
Wijdemeren, vr 24 augustus 2012

De lokale politiek ontwaakt uit de zomerslaap. Over anderhalve week beginnen de commissievergaderingen weer.

Wij doen een greep uit de onderwerpen die op 4, 5 en 6 september op de agenda staan.

Maatschappelijke Zaken 4 september

Agenda

 • Beleidsplan Schuldhulpverlening
 • Bijzondere Bijstand en Minimabeleid
 • Subsidieverordening 2013
 • RT ruimte Sterrenwachter

Wat is een RT Ruimte? In geen van de commissiestukken stond een verklaring van de afkorting RT. Google bood uitkomst. Remedial teaching, simpel gesteld een ruimte waar leerlingen extra aandacht of bijles kunnen krijgen. De openbare basischool De Sterrenwachter, gesteund door de overkoepelende Stichting Primair, wil aan de school een ruimte bouwen waar RT kan plaatsvinden. Het college van B&W vindt die oplossing te duur en stelt voor een ruimte aan de Meidoornlaan, die in de nabijheid van de school ligt, geschikt te maken. De school is het daarmee oneens, omdat deze oplossing niet past in Jena-plan onderwijs. De kwestie komt op 4 september aan de orde.

Ruimte en Economie 5 september

Agenda

 • Wegencategoriseringsplan, de basis voor de inrichting van en snelheden op de wegen in Wijdemeren.
 • Verkeersonveilige situaties
 • Vaststelling bestemmingsplan voor de kernen Ankeveen, Kortenhoef en Nieuw-Loosdrecht
 • Ontwerpbestemmingsplan Oppad2
 • Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Nederhorst den Berg
 • Groenrenovaties 2012
 • Bomenbeleid 2012 -2035
 • Gladheidbestrijding 2012-2013

Bestuur en Middelen 6 september

Agenda

 • Wijziging Wegsleepverordening 2004
 • Bestuurlijke toekomst Gooi en Vechtstreek, brief van de provincie
 • Brief Curtevenne Stichting. De Stichting is al ruim anderhalf jaar bezig om uitsluitsel van de gemeente te krijgen over de voorwaarden voor de verkoop van een monumentje in Kortenhoef.

Plassenschap en Cabomba

Agenda

Bovendien is er op 17 september een extra vergadering van de commissies Bestuur en Middelen en Ruimte en Economie, die alleen over de toekomst van het Plassenschap zal gaan. Opheffen, uitbreiden, investeren of op de winkel passen, dat is de vraag die wethouder Jaap van Waveren in een notitie over de toekomst van het Schap aan de commissie zal voorleggen. Wat doen we met de Cabomba? Voor 1 miljoen euro proberen uit te roeien? En dat zonder dat zeker is dat hij wegblijft.)

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief