WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Nescio Lezing 19 sept.
Kortenhoef, di 7 september 2010

Op zondag 19 september zal Peter van Dael de Nescio lezing verzorgen. Hij spreekt dan over verwondering in en over de schepping.

persbericht

Verwondering over de schepping

Op zondag 19 september zal Peter van Dael de Nescio lezing verzorgen. Hij spreekt dan over verwondering in en over de schepping.

Korte samenvatting lezing:

Verwondering is volgens Van Dale de ‘gemoedstoestand die ontstaat wanneer men iets gewaarwordt dat men niet of anders had verwacht’. Dat onverwachte overstijgt de beschouwer. Hij reageert met ontzag. In de Bijbel wordt gesproken van Gods ‘heerlijkheid’, die tot uiting komt in de schepping en in wat God doet voor zijn volk. Een antwoord op deze heerlijkheid bestaat uit de lofprijzing, ingezet door de serafs in de hemel (Jesaja 6:3), overgenomen door de cherubs in het hemelse Jeruzalem (Openbaring 7:12), en voortgezet door iedere gelovige wanneer hij het Onze Vader besluit met ‘Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid’. Gods heerlijkheid brak door in de uitstraling die Jezus bezat.

We lezen in het evangelie hoe de mensen zich over hem verwonderden en onder de indruk kwamen van zijn persoon, zijn optreden en zijn woorden. Voor wie er oog voor heeft licht Gods heerlijkheid ook op in de schepping. Om de middeleeuwse theoloog Richard van Sint- Victor te citeren: ‘Het is goed om voortdurend Gods werken te beschouwen en te bewonderen, tenminste voor degene die de schoonheid van de stoffelijke dingen weet aan te wenden tot geestelijk nut.’ Een zienswijze die nog bij Calvijn is terug te vinden. Voor hem is de harmonische ordening van de wereld als een spiegel waarin we de onzienlijke God kunnen aanschouwen en is de orde van de natuur een aansporing om ordelijk te leven. Een bijzondere vorm van verwondering treedt op in de tijd van de Romantiek. Men laat zich dan leiden door het gevoel, onder andere het ontzag dat men kan ondervinden in de natuur. Men komt onder de indruk van haar grootsheid, grenzeloosheid, heiligheid.

Het spreekt voor zichzelf dat de lezing wordt geïllustreerd met afbeeldingen van kunstwerken waarin verwondering in beeld wordt gebracht.

Dr. Peter van Dael heeft als kunsthistoricus gedoceerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Pontificia Università Gregoriana te Rome.

Het concert rond de lezing zal worden verzorgd door: Anoek Brokaar, viool, Hilde Verweij, cello en Frank Oppedijk, piano.

Zij brengen ten gehore: Pianotrio opus 1 nr. 1 van Beethoven. Twee delen voor de lezing en twee delen er na.

Hilde Verweij begon op haar 9e met cellospelen bij Jaap Sytsma en ging op haar 14e naar de Jong Talentklas van het Conservatorium van Amsterdam waar ze studeerde bij Maarten Mostert. Later studeerde zij bij Patrick Demenga in Lausanne en Timora Rosler in Utrecht. Ze nam deel aan verschillende cursussen o.a. in Sion, Morges en Stuttgart. Ook volgde Hilde masterclasses bij Mario Carneiro, Vladimir Perlin e.a.. Zij speelde in het Nederlands Jeugd Orkest, het internationale projectorkest van de Ned. conservatoria en trad op met artiesten als Kayne West en Enya. Hilde is regelmatig te zien in TV shows als “Op zoek naar Joseph” en “Nederland zingt”.

Anoek Brokaar begon reeds op 7 jarige leeftijd met vioolspelen. Zij won prijzen op het Christina Concours en volgde vele masterclasses in binnen- en buitenland. Ook maakt(e) zij opnames voor o.a. radio 4. Anoek volgde in haar laatste jaar aan het Conservatorium lessen bij Vera Beths en is inmiddels “afgestudeerd”. Zij vormt al ruim 6 jaar een duo met:

Frank Oppedijk. Evenals Anoek begon ook Frank al op 7 jarige leeftijd met muzieklessen en wel op piano. Op zijn negende speelde hij met orkest een concert van Mozart! Later won hij prijzen op het Christina Concours en het Theo van der Pas Concours. Ook volgde hij masterclasses en is inmiddels afgestudeerd aan het Conservatorium. Anoek en Frank verzorgden reeds vele malen de muziek in de Nescio-lezingen.

Samenvatting

Nescio-lezing annex koffieconcert op zondag 19 september 2010
Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef
Oude Kerkje aan de Dijk
Lezing door: Dr. Peter van Dael, kunsthistoricus

Aanvang: 11.00 uur
Waar: Kortenhoefsedijk 168 in Kortenhoef

Toegang: € 6,00 kinderen gratis.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
12 gr.
windkr. 3