WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Overleg Antoniusterrein
Kortenhoef, vr 3 september 2010

Afgelopen dinsdag heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en omwonenden van het St. Antoniusterrein in Kortenhoef.

persbericht

Overleg gemeente en omwonenden over St. Antoniusterrein in Kortenhoef

Op dinsdag 31 augustus heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en een afvaardiging van omwonenden van het St. Antoniusterrein in Kortenhoef.

Massaal

Omwonenden en gemeente zijn al enkele jaren met elkaar in gesprek over het uiterlijk van de geplande nieuwbouw en het volume van de appartementen, die door veel omwonenden als te massaal wordt ervaren. Op 31 augustus was portefeuillehouder Jaap van Waveren met ambtelijke ondersteuning van Erik Blok aanwezig om met een afvaardiging van de omwonenden verder te overleggen. Van Waveren opende de vergadering met een verontschuldiging richting bewoners over de tot dan toe gebrekkige communicatie die over het project heeft plaats gevonden. Hij kondigde aan dat het college van B&W voor 1 oktober a.s. vergadert over de stedenbouwkundige kaders en welstandscriteria. Naar verwachting wordt het onderwerp in oktober in de commissie Ruimte en Economie verder besproken.

Suggesties meenemen

Hoewel van Waveren duidelijk maakte dat de inspraakprocedure is afgelopen, beloofde hij dat alle suggesties van omwonenden zoveel mogelijk zullen worden meegenomen. De gemeente verliest echter zijn financiele positie niet uit het oog en zal streven naar winstmaximalisatie, die echter niet ten koste zal gaan van de inbreng van bewoners. Ten slotte dankte van Waveren de bewoners voor hun positieve inzet en inbreng van de afgelopen jaren.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
19 gr.
windkr. 2