WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Kappen in Het Hol
Kortenhoef, di 19 oktober 2010

Natuurmonumenten zoekt vrijwilligers die komen helpen om natuurgebied Het Hol te behoeden voor compleet dichtgroeien.

ingezonden bericht

Vrijwilligers nodig voor Natuurgebied

Tussen Kortenhoef en Oud-Loosdrecht ligt een prachtig natuurgebied, Het Hol. Dit gebied dreigt echter dicht te groeien. Daarom is Natuurmonumenten dringend op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen dit gebied open te houden. Zo krijgen de bijzondere planten en dieren die hier voorkomen een betere kans te overleven.

Het natuurgebied Het Hol is een laagveengebied, ooit afgegraven voor de turfwinning. Er is een enorme variatie in dit landschap; open water, trilveen, rietlanden en bosstroken. Het schone kwelwater dat hier naar boven komt vanaf de Utrechtse Heuvelrug zorgt ervoor dat er zeer veel bijzondere planten groeien, zoals de koekoeksbloem en diverse soorten orchideeën. In het water groeit bijvoorbeeld ook waterviolier, krabbenscheer en pijlkruid. Daarom zoeken ook veel vogels en insectensoorten deze wateren en graslanden op.

Om te zorgen dat het terrein niet helemaal dichtgroeit en eentonig wordt, is al een groepje vrijwilligers actief die regelmatig de opschietende struiken en kleine boompjes wegzaagt. Deze groep heeft nu dringend versterking nodig. Er wordt gewerkt op de eerste zaterdag van de maand tussen 9.30 een 15.00 uur.

Voor nadere informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met:

Rita Oppenhuizen, Natuurmonumenten tel 035-6559604 / 06 -231268428
of
Niels Schouten, boswachter Natuurmonumenten tel 06-54295204
n.schouten at natuurmonumenten.nl

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
ing. bericht
foto
ing. bericht
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
wisselend
11 gr.
windkr. 2