WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Project LoosTerecht
Nieuw Loosdrecht, wo 10 november 2010

De gemeente gaat bij ruim 2000 huizen in Nieuw-Loosdrecht onderzoeken of deze wel goed op het rioolsysteem zijn aangesloten.

persbericht

Project ‘LoosTerecht’ van start

Onder de naam ‘LoosTerecht’ onderzoekt de gemeente bij ruim 2000 huizen in Nieuw-Loosdrecht of deze goed op het rioolsysteem zijn aangesloten. De betrokken bewoners en bedrijven zijn daarover per brief geïnformeerd. Het onderzoek loopt van eind november 2010 tot half april 2011.

Gescheiden systeem

In Loosdrecht ligt een gescheiden rioolstelsel voor het afvoeren van vuil afvalwater en het afvoeren van schoon regenwater. Het afvalwater gaat naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Horstermeer, het schone water wordt geloosd op de Loosdrechtse Plassen. De gemeente mag dat doen op basis van een lozingsvergunning van Waternet. In die vergunning staat ook dat de gemeente eventueel verkeerde rioolaansluitingen in kaart moet brengen en herstellen.

Riosonic

Uit onderzoek blijkt dat het schone water dat in de Loosdrechtse Plassen terecht komt, vervuild is met afvalwater. Dat komt omdat een onbekend aantal huizen in Loosdrecht verkeerd op het rioolstelsel is aangesloten. Om te kijken welke dat zijn, worden alle huizen in de kern Nieuw-Loosdrecht onderzocht door de firma Rioolzorg uit Waalwijk. Dit bedrijf heeft een methode ontwikkeld, waarbij geluidssignalen gebruikt worden. Eerst worden geluidsbronnen in het rioolstelsel van zowel afvalwater als schoon water geplaatst. In de huizen wordt vervolgens met speciale apparatuur gemeten welke van de twee geluidssignalen bijvoorbeeld op de afvoer van het toilet en op de regenpijp meetbaar is. Zo kan snel en effectief bepaald worden of de aansluitingen correct zijn. De methode is wettelijk gedeponeerd onder de naam Riosonic®.

Kosten

Bij verkeerde aansluitingen kan de gemeente bewoners adviseren over hoe die te herstellen. De kosten voor het herstel van verkeerde aansluitingen binnen de woning en op het eigen erf zijn voor de bewoner. Wethouder Gerard Abrahamse hierover: “Meedoen is vrijwillig, maar ik heb er alle vertrouwen in dat Loosdrechters het belang inzien van deze operatie om het milieu te verbeteren”. Verkeerde aansluitingen in de straat herstelt de gemeente zelf. De daadwerkelijke uitvoering is in handen van Teeuwissen Rioolreiniging B.V. uit Huizen. Na het herstellen van de verkeerde aansluitingen wordt een slotmeting gedaan om te kijken wat alle inspanningen hebben opgeleverd. Het verwachte resultaat is een aanzienlijk betere kwaliteit van het water in de Loosdrechtse Plassen.
De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
grauw
8 gr.
windkr. 2