WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
NK Palingroken
Kortenhoef, do 10 juni 2010

De Stichting Vechtplassen Palingrook Commissie (VPC) organiseert op 4 september 2010 voor de zeventiende maal het Nederlands Kampioenschap Palingroken.

persbericht

Nederlands Kampioenschap Palingroken

De Stichting Vechtplassen Palingrook Commissie (VPC) organiseert op zaterdag 4 september 2010 voor de zeventiende maal het Nederlands Kampioenschap Palingroken. Kortenhoef ligt in de gemeente Wijdemeren (nabij Hilversum) en is vanouds bekend om de schilderachtige ligging midden in een eeuwenoud plassengebied.

De organisatie verwelkomt ieder jaar ruim honderd deelnemers. Ze komen uit alle windstreken van Nederland, want dit kampioenschap betekent echt iets voor een grote groep professionals en amateurs in de kunst van het palingroken. Veel rokers arriveren al in de vroege morgen om de rookinstallatie en het verkoopstalletje in te richten. Het kampioenschap wordt mogelijk gemaakt door de inzet van tientallen vrijwilligers en de steun van vele landelijke en lokale sponsoren.

Evenals voorgaande jaren heeft de VPC besloten om voor de wedstrijd gekweekte paling te gebruiken; dit in verband met de teruglopende wilde palingstand. De kweek van paling is op zich milieuvriendelijk, maar niet ideaal. Door het voortplantingsproces van de paling staat aan de basis namelijk nog altijd gevangen glasaal. Mede daarom onderschrijft en steunt de VPC van harte initiatieven om de palingstand in Nederland duurzaam weer op peil te brengen.

Naast paling voor de wedstrijd wordt ook andere vis gerookt ter demonstratie en verkoop aan de duizenden bezoekers (vorig jaar meer dan 15.000) van dit unieke evenement. Alle aangevoerde vis wordt door kundige en strenge keurmeesters gecontroleerd bij de toegang tot het parkoers. Niet alle door de deelnemers gerookte wedstrijdpaling wordt gebruikt door de jury. Deze extra paling wordt verkocht ten behoeve van een goed doel. Dit jaar is dat Jump, het jeugdfonds van de Hartstichting. De inschrijving voor deelneming is inmiddels geopend op de website www.nkpalingroken.nl.

De wedstrijd zal om 12.00 uur beginnen. De prijsuitreiking zal rond 17.00 uur plaatsvinden in de feesttent bij de Oude School (Kortenhoefsedijk 145). Daaraan gaat een uitgebreide beoordeling vooraf door een uit deskundigen en onafhankelijke prominenten bestaande jury. Naast de wedstrijd is er vanaf 12.00 uur een kleine, creatieve braderie op de Kortenhoefsedijk, ’s avonds na 21.00 uur gevolgd door de traditionele Kortenhoefse Gondelvaart. Het geheel wordt feestelijk omlijst met muzikale optredens.

De VPC wijst er op voorstander te zijn van het op een zo diervriendelijke manier doden van vis. Zij juicht lopende onderzoeken naar nieuwe technieken dan ook toe en verzoekt de deelnemers uitdrukkelijk de vis op een zo humaan mogelijke manier te doen prepareren.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
24 gr.
windkr. 2