WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
99,9 Procent: Co in de Raad
Kortenhoef, do 8 juli 2010

In de WieWatWaar van gisteren speculeert Herman Stuijver mee over de terugkeer van Co de Kloet in de lokale politiek. Co zelf acht de kans 99,9 procent.


Co de Kloet

Kandidaat is kandidaat

Eerder verklaarde Kortenhoefse Co de Kloet "niets meer met die lui van DB" te maken willen hebben, omdat volgens hem, met de benoeming van twee Loosdrechtse DB wethouders, de fusieafspraken tussen DBL en DBW zouden zijn geschonden. Nadat de afgelopen vier maanden ene na de andere kandidaat van de DB-lijst weigerde om raadslid te worden, had Co de Kloet daar ook een glasheldere mening over: "Je geeft je op voor zo'n lijst, dan moet je ook bereid zijn om die taak te aanvaarden." Tot de vraag ook bij Co de Kloet op de mat dwarrelde, omdat er wederom een stuk of wat "kandidaten" geen kandidaat voor het raadslidmaatschap bleken te zijn.

99,9 procent

In het stuk van Herman Stuijver zwakt Co de Kloet zijn ferme uitspraken van enige tijd geleden flink af. Hij zegt in de WieWatWaar: "Ik heb dat toen gezegd, maar dat betekent niet dat ik niet in een fractie kan functioneren. Ik wacht wel af of de kandidatencommissie van Dorpsbelangen mij zal benaderen." Verder zegt hij in de aanhef van het artikel: "Ga er maar voor 99,9% vanuit dat ik zal plaatsnemen in de gemeenteraad."

Co moet kiezen

Er is één onderdeel in het betoog van Co de Kloet hierboven dat niet klopt. De Kloet stelt dat hij afwacht of de kandidatencommissie van DB hem zal benaderen. Dat kan hij wel doen, dat afwachten, maar de kandidatencommissie van DB speelt geen enkele rol meer, dus Co kan wachten tot hij een ons weegt. Het klinkt wel aardig, dat wachten, maar het stelt niets voor. Co zegt "ja" of "nee" tegen de zetel, niemand anders.
Die commissie heeft zich indertijd gebogen over de lijst die bij de gemeente ingediend werd voorafgaand aan de verkiezingen van 3 maart. Nadat zo'n lijst is ingediend heeft de partij er niets meer over te zeggen. De kandidatencommissie is uitgewerkt en wordt ontbonden.

Bevroren

De kandidatenlijst is voor vier jaar bevroren. Wie erop staat staat erop, de volgorde is de volgorde en iemand die aan de beurt is voor een raadszetel kan daar volkomen zelfstandig ja of nee tegen zeggen. Zelfs als de kandidaat geen lid meer is van de partij voor welke hij op de lijst staat. Zonder dat iemand anders daar wat over te zeggen heeft. Als Co de Kloet het wil, dan hoeft hij alleen maar JA te zeggen op de vraag die de gemeente hem stelde. Daar heeft de kandiddatencommissie niets mee te maken. Die zetel is, na zijn ja, van de persoon Co de Kloet, niet van de partij DB. Hij kan die zetel bij wijze van spreken accepteren en vervolgens toetreden tot de PvdA of het CDA. Zeer onwaarschijnlijk, maar het kan. Niemand die hem tegen kan houden. We laten in het midden of dat allemaal netjes is of niet. Dat moet iedereen zelf afwegen.

Denk maar aan Hilbrand Korver, die met een GL zetel voor zichzelf (HKA) begon, of Ruud Buijs, die met een VVD zetel op sjouw ging toen hij voor BAW (Buijs Anti Willekeur) in de raad zat.

Van voren af aan

Wellicht vraagt u zich af wat er gebeurt als de hele DB-lijst is afgewerkt, zonder dat iemand bereid is om de raadszetel te bezetten. Heel simpel, dan krijgt de eerste kandidaat zie niet in de raad zit weer opnieuw de vraag van de gemeente. Dan de volgende en de volgende en de volgende... Net zolang tot er iemand de zetel accepteert, of tot we over vier jaar verkiezingen hebben.

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
29 gr.
windkr. 2