WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Verkoop Snippergroen
Wijdemeren, ma 6 december 2010

Inwoners van Wijdemeren kunnen onder voorwaarden kleine percelen grond (snippergroen) van de gemeente kopen.

persbericht

Beleid verkoop snippergroen aangepast

Inwoners van Wijdemeren kunnen onder voorwaarden kleine percelen grond van de gemeente kopen. Burgemeester en wethouders hebben onlangs het beleid hierover aangepast en vastgelegd in de Nota Snippergroen.

Er zijn drie wijzigingen ten opzichte van het oude beleid: er een minimum verkoopbedrag van € 2500 vastgesteld, verkoopverzoeken van minder dan € 7500 kunnen worden afgewezen als blijkt dat er kabels en leidingen in de grond zitten en de raadscommissie Ruimte en Economie wordt alleen nog bij verkopen boven de € 25000 geïnformeerd.

Uitgangspunten

Het belangrijkste uitgangspunt bij de verkoop van snippergroen aan particulieren is: “alle grond die niet voor de uitoefening van de gemeentelijke taak – of een afgeleide functie daarvan – nodig is, komt voor afstoting in aanmerking.” Een tweede uitgangspunt is dat de gemeente het snippergroen liever verkoopt dan verhuurt. Verhuur brengt namelijk extra werkzaamheden met zich mee en de verkoop van snippergroen levert een besparing op van de onderhouds- en beheerskosten.

Niet verkocht

Niet alle grond kan worden gekocht. Uitzonderingen zijn o.a.: structuur- en beeldbepalend groen langs of in hoofdroutes, waterlopen, parken en op pleinen. Dit groen ondersteunt en versterkt de stedenbouwkundige opzet en geeft oriëntatie in zowel het stedelijk als het buitengebied. Ook grond waarvoor de gemeente mogelijk plannen heeft, of grond die bij eventuele bebouwing problemen voor de verkeersveiligheid oplevert, of doorzicht belemmert, wordt niet verkocht.

Nieuwe grondprijs

Nieuw in de nota is een aparte grondprijs van € 275 per m2 voor snippergroen waarmee het erf wordt uitgebreid. Erfuitbreiding leidt tot substantiële waardevermeerdering van het gehele perceel vanwege de grotere vergunningsvrije bebouwingsmogelijkheden die daardoor ontstaan. De prijs voor niet-bebouwbaar snippergroen is sinds 1 januari 2010 geïndexeerd van € 150 naar € 154 per m2. Bebouwbaar snippergroen kost in 2010 € 395 per m2 tegen € 385 in 2009. Alle prijzen zijn exclusief kosten koper. De volledige Nota Snippergroen is in te zien op de website van de gemeente: www.wijdemeren.nl, bewonersloket, bouwen & wonen, kopen gemeentegrond.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
3 gr.
windkr. 2