WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Uit de Commissie REO
Wijdemeren, do 26 augustus 2010

Gisteren werd de commissie Ruimte en Economie gehouden. hieronder enige zaken die aan de orde kwamen, resp. opvielen.

Rekenkamer over Openbare Ruimte


De rekenkamer, v.l.n.r. de heren Moen, Van den Hoek en Rabbae.

De Rekenkamercommissie deed onderzoek naar het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (groen, wegen, trottoirs, etc.) in Wijdemeren. De conclusie was dat de gemeente geen duidelijk doel voor ogen heeft met de openbare ruimte. Men doet wat er altijd al gedaan werd en zorgt dat men daarmee binnen budget blijft. De voorzitter van de rekenkamer, de heer Moen, pleitte ervoor om structuur aan te brengen in het beheer, door bijv. kwaliteitseisen te stellen, aangepast aan de directe omgeving. Bekeken zou moeten worden of het beschikbare budget anders kan worden ingezet. Ook vind de commissie dat er meer burgerparticipatie moet komen om in samenspraak met de burger te besluiten wat er op een bepaalde plek moet gaan gebeuren. Tenslotte werd ook een pleidooi gehouden voor het verstrekken van een budget aan bewoners, die daarmee hun eigen omgeveing kunnen gaan beheren.

Liander molt nieuw wegdek


Nanne Roosenschoon (D66)

Michiel van Balen (VVD)

Nanne Roosenschoon (D66) constateerde dat het Moleneind in Kortenhoef van prachtig nieuw asfalt met fietsstroken was voorzien. Kort daarna zag hij tot zijn ontzetting dat de firma Liander (netwerken) op een aantal plaatsen het gloednieuwe wegdek had opengebroken en provisorisch weer gesloten had met klinkers. " Wordt de schade hersteld en wie betaalt dat?" : was de vraag van Roosenschoon. Michiel van Balen (VVD) viel hem bij. Ook op de Herenweg in Breukeleveen gebeurde hetzelfde.
Wethouder Gerard Abrahamse verklaarde dat ook hij deze gang van zaken "irritant" vindt. Er wordt gewerkt aan een verordening dat kabelbedrijven gedurende vijf jaar vna nieuw wegdek af moeten blijven, maar zover is het nog niet. De schade zal hersteld worden en de factuur gaat naar Liander.

Aanloopproblemen

Deze drie dagen zijn de eerste keren dat de nieuwe commissies en het nieuwe college elkaar in het ritme van de commissie- en raadsvergaderingen treffen. Dat is voor iedereen even wennen en geeft hier en daar wat aanloopprobleempjes. Eergisteren gold dat voor voorzitter Theo Reijn (CDA) van de commissie MZ en gisteren voor REO voorzitter Joep Nuissl (DB).


Joep Nuissl, even in verwarring.

Aan het eind van de vergadering dreigde het gisteren even mis te gaan bij de behandeling van de ingekomen brieven. Nuissl liet die brieven stuk voor stuk behandelen. Halverwege dat proces brak Henk de Kloet (DB) in. "Meneer de voorzitter u kunt niet zomaar uw eigen spelregels maken. Wij hebben afgesproken dat van deze brieven nu wordt besloten welke de volgende vergadering behandeld zullen worden, maar u behandelt ze nu. Dat is tegen de afspraak."

Joep Nuissl begon eerst vriendelijk doch beslist uit te leggen dat hij als voorzitter bepaalt wat er wanneer behandeld wordt en niemand anders. Intussen dacht hij koortsachtig na over de opmerking van partijgenoot Henk de Kloet. Na enkele tientallen seconden realiseerde hij zich dat, als er zo'n afspraak ligt, hij die inderdaad niet op eigen houtje overboord kan gooien. Dus gaf hij toe en liet de commissieleden slechts uitspreken welke brieven zij in de volgende commissie behandeld willen zien

bron
WWK
foto
Rik Jungmann
Douwe v. Essen
auteur
---
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
stortbuien
16 gr.
windkr. 3