WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Sypesteyn en Akoord
Wijdemeren, vr 30 april 2010

De inhoud van de gemeenteraad van woensdag samengevat. Sypesteyn, de Schutse, de formatie en het coalitieakkoord.

Woensdag ging het op onderdelen een beetje mis. Regelmatig nam iemand het woord, zonder dat duidelijk was wie hij of zij was. Voor de toeschouwer was dat wel te zien, maar voor de luisteraar thuis moet dat verwarrend zijn geweest, zeker omdat een aantal raadsleden nog onbekend is.

Vragenhalfuur

Tijdens het vragenhalfuur stelde burgemeester Martijn Smit vast dat een raadslid schriftelijke vragen had gesteld en dat die ook schriftelijk beantwoord waren. Het betreffende raadslid (Martin Vuijk, VVD) bevestigde tevreden dat hij de antwoorden had gekregen. De publieke tribune zal nimmer weten wat er gevraagd werd, waarom en welke antwoorden werden gegeven. Niet zo handig als je probeert de vergadering te volgen. René Voigt (DB) stelde vragen over de baggerproblematiek, een onderzoek van de provincie en kosten die op zouden lopen van 60.000 euro naar 200.000 euro. Ook die bleven enigszins in de lucht hangen.

Sypesteyn en De Schutse

Bij de opening van het debat over de aanvullende subsidie werd medegedeeld dat de raadsleden een aangepast raadsvoorstel kregen voorgelegd. Welke die aanpassingen waren werd niet uit de doeken gedaan. René Voigt (DB) draagt Sypesteyn een warm hart toe, maar wilde weten of Wijdemeren het risico loopt dat subsidie terug moeten worden betaald aan de provincie, omdat er niet op tjd plannen voor de Schutse zijn gemaakt. Ook Nanne Roosenschoon (D66) wilde dit weten. Wethouder Nelleke Schenkkan gaf een lang en zeer ingewikkeld antwoord, waaruit op te maken was dat het risico van terugbetalen niet meer lijkt te bestaan.

Kees Haverkamp (CDA) stemde in met het gewijzigde voorstel. René Voigt (DB) en Liesbeth Siderius (VVD) stemden ook in met het voorstel, maar gaven Sypesteyn daarbij "het voordeel van de twijfel".

Coalitieakkoord

De oppositiepartijen PvdA, GL en CDA hadden op onderdelen flinke kritiek op het collegeakkoord.

Jan Hermans (PvdA) miste ambities, harde doelstellingen en politieke keuzen. Over de digitale plannen van de coalitie was zijn oordeel "zo goedkoop mogelijk", maar niet goed. De inkrimping van het ambtenarenapparaat met 10% door natuurlijke afvloeiing, vond hij te toevallig, zonder onderliggend plan en zonder visie. Fleix Flameling (D66) was het daarmee eens. Hij noemde deze manier van toevallige krimp "Russische roulette". Flameling en Theo Reijn (CDA) verweten de coalitie dat er niets over de WMO in het akkoord staat en dat de bijstand afhankelijk gemaakt is van de inkomsten van het rijk. Reijn zou de bijstand in ieder geval ontzien, ook als het rijk de gemeente beknot. Theo Reijn had kritiek op het feit dat de coalitie alleen als er geld over is, iets voor de jeugd gaat doen. Theo Reijn vond dat het akkoord wel een erg hoog Loosdrecht-gehalte heeft. Hij mist een visie per kern. De pas op de plaats met het bouwplan Ter Sype noemde hij een fout signaal. Alledrie de partijen hebben hun twijfels bij de coalitieplannen met de bibliotheek in Loosdrecht.

Samenwerken

In een lang betoog verdedigde Gert Zagt (DB) punt voor punt het coalitieakkoord. Omdat het doel niet was om de coalitiepartijen te overtuigen (wat in ieder geval niet lukte) bleef alleen duidelijk dat oppositie en coalitie het niet eens waren. Gert Zagt deed een poging om de oppositiepartijen uit te nodigen om mee te denken en hen te betrekken bij toekomstige besluitvorming. De andere kant gaf vooralsnog weinig openingen om zo samen te werken.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
14 gr.
windkr. 3