WIJDEMEERSE WEBKRANT
Putter: Hopeloos
Wijdemeren, di 26 mei 2009

Putter sombert over de voorjaarsraportage en signaleert dat Wijdemeren zich niet aan de afspraken met het kabinet houdt.

ingezonden bericht

Hopeloos

De zogenaamde voorjaarsrapportage, die ons vertelt hoe het er met de financiën van de gemeente voor staat, laat aan duidelijkheid niets te wensen over: de totale puinhoop is compleet.

Hoe zwart kan een verhaal zijn en hoe kan je zoveel droefenis publiceren zonder ook maar enig perspectief te bieden. Voor ons, gewone mensen, geldt dan ook nog dat Wijdemeren een afspraak tussen staatssecretaris Bijleveld en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten schaamteloos naast zich neer legt. Daarin is afgesproken dat gemeenten in 2009 en 2010 de stijging van lokale lasten zoveel mogelijk zullen vermijden. Daar doet Wijdemeren dus niet aan mee.

Tonnen tekort, de komende jaren, voor 2009 maar liefst 764.000 euro met het einde van het jaar nog niet in zicht. Dat moet dan maar uit de algemene reserve komen schrijft het college van B. en W., een maatregel die iedereen kan verzinnen maar die de financiële sterkte van Wijdemeren bepaald niet bevordert. Wat ik niet begrijp is dat al een jaar geleden de donkere wolken zichtbaar werden zonder dat iemand er zich ook maar iets van aantrok. Regeren is vooruitzien, maar  wie regeert er hier eigenlijk nog?

Wethouders vallen om als rietstengels in de wind, een burgemeester verdwijnt plotseling naar veiliger oorden, ambtenaren zijn blijkbaar niet in staat om een krachtig advies er door te drukken. En de gemeenteraad? Ach ja, de gemeenteraad. Deze week sprak iemand tegenover mij zijn verbazing er over uit dat je bij de behandeling van bijvoorbeeld zo’n voorjaarsrapportage van de coalitie partijen geen enkele vraag mag verwachten. Stilzwijgend laat men de ellende over zich heenkomen. Een apathisch stelletje meelopers.
Eerst op 25 juni zal genoemd financiële debacle aan onze volksvertegen-woordiging worden voorgelegd. Alweer een maand verspeeld!

De situatie is ernstig genoeg om op de kortste termijn een bijeenkomst te organiseren. Dat zou de gemeenteraad ook zelf kunnen doen. Maar tot nu toe blijft het angstig stil. Afwachten maar weer. Op de lange baan schuiven is natuurlijk het stomste wat je kunt doen. Opgeteld bedragen de tekorten tot en met 2013 drie en een half miljoen euro. Voldoende geld voor de nodige investeringen is er ook niet. Het enige waarin Wijdemeren behoorlijke overschotten heeft is het aantal ambtenaren, maar wie daarover begint vloekt in de kerk.

Maar maart 2010 komt in zicht.
Het is tijd voor verandering, vrienden!

Putter

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
16 gr.
windkr. 4