WIJDEMEERSE WEBKRANT
Dorpscentrum: exploitatie
Loosdrecht, za 28 februari 2009

Naast het bestemmingsplan werd ook de exploitatie van het Dorpscentrum donderdag besproken en aangenomen.

Hogere afkoop Situs?

Ook in dit debat was het Jaap van Waveren (DBL) die de meeste en de indringendste vragen stelde. Hij opende als eerste met de mededeling dat projectontwikkelaar Situs indertijd is afgekocht voor 1,8 miljoen euro, terwijl de raad toestemming gaf voor 1,45 miljoen. Hij vroeg opheldering over de overschrijding met 3,5 ton die volgens hem ook moet worden toegerekend aan de kosten van het dorpscentrum.

Dure grond, weinig terug

Voorts was hij kritisch over het feit dat Wijdemeren volgens hem dure grond levert, maar te weinig terug krijgt van de projectontwikkelaar, die zelf een grote marge realiseert. De clausule dat Wijdemeren de winkelruimte terug koopt voor 2,4 miljoen euro als deze onexploiteerbaar mocht blijken te zijn, werd door Van Waveren afgewezen. Tenslotte wilde hij weten of bij een faillisement van de projectontwikkelaar het gevaar bestaat dat Wijdemeren alles kwijt is, de grond en het geld dat in het project zit.

Akkoord

Edwin Bult (GL) had er geen behoefte aan om zich in het debat te mengen. Michiel van Balen (VVD) ging akkoord met het voorstel, maar vroeg aandacht voor drie zaken die hij vanwege de vertrouwelijkheid niet kon noemen. (Voor de toehoorder een cryptische mededeling.) Rieks Karssemeijer (PvdA) verwees naar pagina 3 (?) en ging akkoord. Theo Reijn (CDA) sprak ook van grote risico's, maar ging toch akkoord.

Niet stilzitten

Bij de beantwoording van de vragen liet burgemeester Don Bijl weten dat hij de door Van Waveren genoemde cijfers en berekeningen niet kende en niet kon volgen omdat zijn gegevens anders waren. "Alle cijfers zijn getoetst. Er zijn risco's, maar er zitten marges in het voorstel en het is zaak om het project zorgvuldig te volgen en bewaken." :aldus Don Bijl. "De terugkoopregeling van de winkels leidt tot een hoger bod van de ontwikkelaar. Maar, we kunnen niet stilzitten."

Alleen maar over geld

Hilbrand Korver (HKA) wees erop dat eventuele terugkoop van de winkels voor 2,4 miljoen euro niet betekent dat die dan waardeloos zijn geworden. Nog steeds kan er dan iets mee ontwikkeld worden. Edwin Bult (GL) sloot zijn tweede termijn af met de verzuchting: "We hebben het hier alleen maar over geld. Er zijn ook nog andere waarden. Laten we een klap op dit voorstel geven." René Voigt (DBW) liet weten dat zijn partij er niet voor voelt om "het hoofd in een financiële strop te steken" en gaf aan tegen te zullen stemmen.

De coalitie en Hilbrand Korver waren voor, DBL en DBW tegen, waarmee het voorstel was aangenomen.

Dossier Dorpscentrum

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
8 gr.
windkr. 2