Rik Jungmann

---

Perbericht
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

VVD: Geen beleid Huisvesting

Wijdemeren, 26 september 2005

De VVD is voor goede huisvesting van de 's-Gravelandse verenigingen, maar niet ten koste van andere Wijdemeerse clubs.

Persbericht

De VVD is voor goede huisvesting van de verenigingen in Wijdemeren.

De VVD is voor goede huisvesting van de verenigingen in Wijdemeren.
En toch heeft de VVD tijdens afgelopen raadsvergadering tegen het voorstel van college van B&W gestemd om het gebouwenplan ’s Graveland te steunen. Dit vraagt om een nadere uitleg.

In 1994 heeft de raad van ’s-Graveland afspraken gemaakt met de muziekverenigingen (Amicitia en BMOL) en konijnen- en postduivenverenging om voor nieuwe huisvesting zorg te dragen. Met de verkoop van het Plutoterrein zou geld vrijkomen om dit plan te betalen. Nu, 11 jaar later is dat geld nog altijd niet bij de gemeente binnen.
Inmiddels zijn we een grote gemeente geworden met vele verenigingen en vele huisvestingswensen. Voor de VVD telt het belang van alle verenigingen in de gemeente, dus niet alleen de ’s-Gravelandse verenigingen.

Het argument dat de oude gemeente ’s-Graveland het 12 jaar geleden heeft toegezegd is niet vol te houden. Je kunt niet volhouden dat verenigingen in de ene kern wél voorzieningen moet krijgen en verenigingen in de andere kernen daarvan verstoken blijven. Zo kun je niet omgaan met gemeenschapsgeld! Voor Wijdemeren geldt een duidelijke lijn, en het beleid daarvoor moet nog worden vastgesteld.
Er zijn geen procedures of criteria vastgesteld op basis waarvan verenigingen een nieuwe accommodatie kunnen verwachten. Gemeente Wijdemeren bepaalt de voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden; deze voorwaarden gelden daarmee voor alle verenigingen in onze gemeente.
Hier ontstaat een nieuw precedent. Terecht kunnen andere verenigingen op gelijke gronden stellen dat ook zij recht hebben op een goed gebouw tegen gelijke voorwaarden als de ’s-Gravelandse (muziek-en fok-)verenigingen.

Geen beleid

Hier ontstaat er een probleem, er is geen beleid er zijn ook geen criteria op grond van welke overwegingen accommodatie beschikbaar gesteld wordt of juist niet. De VVD vindt dat eerst dit beleid ontwikkeld dient te worden voordat er accommodatie beschikbaar gesteld wordt.
Ons nee is een zakelijk nee, eerst beleid waarin je bepaalt hoe, wanneer en onder welke voorwaarden de gemeente bereid is accommodatie beschikbaar te stellen. Dan weten alle vereniging binnen Wijdemeren waar ze aan toe zijn!

Vanzelfsprekend feliciteert de VVD, nu het besluit door een meerderheid van de gemeenteraad is genomen, de ’s-Gravelandse verenigingen met hun nieuw te bouwen clubgebouwen. Wij realiseren ons echter, dat door dit besluit andere Wijdemeerse verenigingen in de kou blijven staan, en dat is toch wel een heel zure overwinning voor de ’s-Gravelandse verenigingen.
De fractie van de VVD-Wijdemeren

Advertentie


De wekelijkse nieuwsbrief Zwaar bewolkt Matige wind 17 Naar volgende bericht